Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Betrekken van de achterban

Communicatie

De medezeggenschapsraad (MR) betrekt ouders, leerlingen en personeel zoveel mogelijk. Contact tussen de MR en zijn achterban is bij voorkeur wederzijds. De MR houdt de betrokken op de hoogte van zijn werkzaamheden en ouders, leerlingen en personeel ondersteunen en zoeken actief contact op met de MR.

Bevorderen openheid 

De MR oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de MR in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. Dit valt volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ook onder de algemene taakomschrijving van de MR. De MR:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Contact met achterban

Er zijn verschillende manieren waarop een MR contact kan onderhouden met zijn achterban. Vaak gebeurt dit via nieuwsbrieven of informatieavonden, maar ook sociale media kunnen ingezet worden. Kies in ieder geval voor een manier die past bij de school. Probeer als MR zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande informatiekanelen, bijvoorbeeld de website of facebook van de school.

Maak gebruik van andere ouders

Daarnaast biedt de eigen achterban voor de MR een omvangrijke bron van kennis, ervaringen en ideeën over hoe de schoolorganisatie beter of anders zou kunnen worden vormgegeven. Ouders kunnen over specifieke kennis beschikken. Laat hen een advies geven of een bijdrage leveren door hen te laten helpen met MR-werk. U kunt ouders inzetten als adviseur. Het is ook mogelijk om iemand als adviseur bij de vergaderingen aanwezig te laten zijn. Deze persoon mag dan alleen niet stemmen. Soms wordt een oudergroep ingezet om voorwerk te verrichten: bijvoorbeeld een klankbordgroep of werkgroep. Er mag meer dan u denkt.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?