Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Vertegenwoordiger van ouders

OudergeledingAchterban

De ouders in de medezeggenschapsraad praten namens alle ouders op school mee over het beleid. Het is daarom belangrijk dat leden van de MR goed contact hebben met ouders op school.

Voor én door ouders

Via de MR praten een aantal ouders en personeelsleden (en soms leerlingen) mee met het schoolbestuur of de schoolleiding over nieuw schoolbeleid. Het is onmogelijk voor de school om met iedereen in de school in gesprek te gaan. De MR-leden zijn daardoor een soort van vertegenwoordigers van die groep die zij vertegenwoordigen. De MR praat mee. Van de MR-leden mag dan ook worden verwacht dat zij grotendeels weten wat er speelt onder ouders en personeelsleden op school.

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Signaal van ouders

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen ook zelf een signaal geven bij de MR. Ouders kunnen bijvoorbeeld aan de ouders in de MR, de oudergeleding, vragen of zij iets bespreekbaar willen maken in de volgende vergadering. Immers worden zij door de MR vertegenwoordigt. Deze signalen kan de MR gebruiken op het moment dat er nieuw schoolbeleid wordt gemaakt.

* Dit artikel is ook van toepassing op andere vormen van medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor de leesbaarheid is uitgegaan van de MR.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?