Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Samenstelling van de medezeggenschap

GeledingenOudergeledingVerkiezingen

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Om te bepalen wie er in de MR zit, houdt de school een verkiezing. De MR vergadert regelmatig. Meestal is de schooldirecteur daarbij, maar dat hoeft niet.

Ouders en personeel

De medezeggenschapsraad (MR) of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en vertegenwoordigers van de ouders. Zij hebben ieder een eigen geleding: een oudergeleding en een personeelsgeleding. De verdeling van ouders is gelijk aan personeelsleden. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen gekozen worden voor de (G)MR. Zij vormen dan samen met ouders één groep. 

Verkiezingen

Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. Dit geldt ook voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het eigen medezeggenschapsreglement van de (G)MR staat beschreven hoe de verkiezingen worden georganiseerd. Soms staat in de schoolgids wanneer de (G)MR-leden aftreden. Ouders kunnen ook bij de (G)MR navragen wanneer leden van de (G)MR aftreden.

Gesprekspartner

Naast de geledingen zijn vertegenwoordigers van het schoolbestuur of de schooldirecteur aanwezig bij de vergadering van de (G)MR. Zij zijn alleen niet lid van de (G)MR. Zij zijn aanwezig om de (G)MR te informeren of om met de (G)MR over nieuw schoolbeleid te praten. De MR, of één van de geledingen kan ook afzonderlijk vergaderen.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?