Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Informatierecht

InformatierechtMedezeggenschapsreglementMRGMR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft recht op informatie. Het gaat om alle algemene en specifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren van de medezeggenschapstaken. De informatie moet begrijpelijk zijn voor de leden van de MR.

Recht van MR, plicht voor schoolbestuur

Het recht op informatie is in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) opgenomen als een informatieplicht voor het schoolbestuur. Dit komt doordat het schoolbestuur meestal over financiele stukken, notities en plannen beschikt. De informatieplicht bestaat uit een:

 • Algemene informatieplicht: alle informatie die de MR nodig heeft en om vraagt
 • Specifieke informatieplicht: specifieke stukken die worden verschaft

Specifieke stukken

De wet stelt verplicht dat de MR specifieke stukken ontvangt van het schoolbestuur. De MR ontvangt ongevraagd:

 • jaarlijks de begroting met beleidsvoornemens
 • bekostingsberekening
 • jaarverslag
 • oordelen van klachtencommissie (met gegronde klacht)
 • arbeidsvoorwaardelijke regelingen
 • uitgangspunten
 • schriftelijk de gegevens over samenstelling bestuur
 • na afloop overzicht van onderwijstijd)

Recht op toegankelijke en begrijpelijke tekst

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn als MR. Documenten kunnen veel informatie bevatten. Let er dan ook goed op of de gegevens op tijd, volledig en begrijpelijk wordt verstrekt (LCG WMS 4 januari 2013, zaaknr. 105596). Zonder deze stukken kan de MR eigenlijk niet advies geven of instemmen met nieuwe plannen. Tip: vraag eventueel om een schriftelijke aanvulling van de gegevens.

Recht op alle gegevens

Volgens de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS kan het schoolbestuur niet weigeren om relevante stukken te verstrekken (LCG WMS 29 juni 2011, zaaknr. 104917). Ook achtergrondinformatie moet worden verstrekt als de MR dat nodig acht.

Informeren andere geleding

Het informatierecht houdt ook in dat de andere geleding van de MR wordt geïnformeerd. Voorbeeld: de ouders in de MR hebben een rol bij de wijziging van de schooltijden. De plannen voor een wijziging worden ongevraagd door het schoolbestuur gedeeld met de personeelsgeleding van de MR.

Meer info

In het medezeggenschapsreglement kan worden opgenomen hoe bestuur en MR elkaar en anderen informeren.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?