Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Initiatiefrecht

OudergeledinginitiatiefrechtWet medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad mag ook zelf voorstellen doen: het initiatiefrecht. De schoolleiding reageert binnen drie maanden op het voorstel.

Initiatiefvoorstel

De (G)MR heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een initiatiefrecht. Met het initiatiefrecht kan de (G)MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het schoolbestuur of de schoolleiding. Bijvoorbeeld een voorstel om het huidige schoolbeleid te verbeteren of nieuw beleid te maken. Een initiatiefvoorstel geldt voor zowel de volledige MR, GMR of een deel (alleen de ouders of personeel). De oudergeleding kan dus apart een voorstel doen aan de schoolleiding.

Binnen drie maanden reactie

De schoolleiding beslist zelf wat gebeurt met het voorstel. Een voorstel zal dus niet altijd opgevolgd worden. Het schoolbestuur moet wel zorgvuldig omgaan met het voorstel en er serieus over nadenken (Landelijke Commissie voor Geschillen WMS WMS 30 juni 2010, zaaknr. 104504)Binnen drie maanden ontvangt de medezeggenschapsraad een schriftelijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?