Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Instemmingsrecht

InstemmingsrechtWet medezeggenschap op scholenMRGMR

Voor het invoeren of wijzigen van schoolbeleid is soms instemming nodig van de medezeggenschapsraad (MR). Zonder instemming wordt het beleid niet ingevoerd. Er is vaak instemming nodig voor het wijzigen van de inhoud van het onderwijs. Het instemmingsrecht geldt soms alleen voor ouders of personeel en soms voor de gehele MR.

Instemming nodig

De medezeggenschapsraad (MR) wordt volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) altijd betrokken bij nieuw schoolbeleid. De MR moet in sommige gevallen om instemming worden gevraagd. Zonder instemmen kan beleid niet ontstaan of gewijzigd worden.

Inhoud van het onderwijs

Het instemmingsrecht is met name van toepassing op thema's die gaan over de inhoud van het onderwijs. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

Oudergeleding of personeelsgeleding

Soms heeft slechts één geleding instemmingsrecht, omdat het beleid vooral gericht is op het personeel of de ouders op school. Met andere woorden: het personeel in de MR heeft meer inspraak over personeelszaken dan ouders, maar ouders in de MR hebben meer inspraak over ouderzaken. 

Specifiek voor ouders

De oudergeleding (en het leerlingendeel in het voortgezet onderwijs) heeft een instemmingsrecht bij onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?