Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ondersteuningsplanraad

OndersteuningsplanraadOndersteuningsplanOudergeleding

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en soms ook leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag.

Inspraak binnen het samenwerkingsverband

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Omdat hier vertegenwoordigers van meerdere schoolbesturen in plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse medezeggenschapsraad. De ondersteuningsplanraad heeft een instemmingsbevoedheid over (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan.

Leden

In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en personeel, en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?