Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

MR ondersteuning

Praktische informatie

Ouders aan zet! Tipboek voor de medezeggenschap

Speciaal voor actieve ouders in de medezeggenschap heeft Ouders & Onderwijs het tipboek 'Ouders aan zet! Tipboek voor de medezeggenschap' samengesteld. Deze concrete tips kan iedereen gebruiken die zich bezighoudt met medezeggenschap op school. 

Lees meer »
MedezeggenschapVoorlichtingTipboek

Versterking van de medezeggenschap

Organisaties voor ouders, schoolbesturen en leraren werken samen om de medezeggenschap op scholen te versterken. Onder de naam Versterking Medezeggenschap ondersteunen ze medezeggenschapsraden op verschillende manieren. MR-leden hoeven hiervoor niet te betalen. Ook Ouders & Onderwijs is onderdeel van Versterking Medezeggenschap.

Lees meer »
VoorlichtingOndersteuningInformatieMROPR

Externe organen

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Als een medezeggenschapsorgaan en schoolbestuur of samenwerkingsverband het niet eens zijn, kan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS een onafhankelijke en bindende uitspraak doen.

Lees meer »
GeschillencommissieWet medezeggenschap scholen

Commissie Fusietoets Onderwijs

De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) beoordeelt fusies in het onderwijs. De MR kan hier gratis advies inwinnen over een voorgenomen fusie.

Lees meer »
FusieFusie-effectrapportageCFTO