Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Commissie Fusietoets Onderwijs

FusieFusie-effectrapportageCFTO

De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) beoordeelt fusies in het onderwijs. De MR kan hier gratis advies inwinnen over een voorgenomen fusie.

Werkwijze CFTO

De Commissie Fusietoets Onderwijs is een onafhankelijke adviescommissie. Sommige fusies zijn zo groot dat goed gekeken moet worden of de scholengemeenschap niet te groot wordt. Een fusie moet ook voldoen aan een aantal voorwaarden. CFTO beoordeelt of de regels wel worden nageleefd. Bij grote fusies is CFTO verplicht een advies te geven aan de staatssecretaris. CFTO geeft verplicht advies over de fusie aan de staatssecretaris of minister van OCW als:

  • Fusie tussen scholen waarbij minimaal 500 leerlingen zijn betrokken in het basisonderwijs
  • Fusie tussen besturen waarbij minimaal tien scholen zijn betrokken in het basisonderwijs

Advisering over fusie-effectrapportage aan MR

De (G)MR heeft instemmingsrecht bij een voorgenomen fusie van de school of scholen. De (G)MR kan in sommige gevallen kosteloos advies aanvragen, bijvoorbeeld om de fusie-effectrapportage te beoordelen. Als minder dan tien scholen of minder dan 500 leerlingen betrokken zijn kan de (G)MR vrijblijvend de CFTO benaderen. De (G)MR heeft meer aan het advies als de plannen voor de fusie zich nog niet in een eindfase bevinden. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?