Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Inspraak over veiligheid, gezondheid en welzijn op school

VeiligheidGezondheidWelzijnMedezeggenschap

Scholen hebben meestal een pestprotocol. Vaak staat in de schoolgids ook wel ‘iets’ over veiligheid of gezondheid. Scholen schenken aandacht aan welzijn van leerlingen in de vorm van een onderzoekje naar de veiligheidsbeleving op school. Hoe dan ook: nieuwe ideeën over veiligheid, gezondheid en welzijn op school gaan altijd via de medezeggenschapsraad (MR). Zonder instemming, geen nieuw rookverbod of pestprotocol.

Veiligheid

Iedere school heeft verplicht beleid gericht op veiligheid. De wet spreekt niet over een pestprotocol, maar over veiligheidsbeleid. De MR praat dus mee over alles wat met dit onderwerp te maken heeft. Wil de schoolleiding of bestuurder (afhankelijk wie aan de MR-tafel gesprekspartner is) een nieuw plan vaststellen? Dan heeft de MR altijd instemmingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een veiligheidsplan
 • een anti-pestprotocol
 • de manier waarop incidenten worden geregistreerd
 • het toezicht op het schoolplein
 • regels voor gebruik van mobiele telefoons en apps in de klas of op school
 • een instructie voor hulpouders (voor vervoer) bij schoolreisjes

Natuurlijk wordt niet alles besproken aan de MR-tafel. Dat is ook niet erg. Maar hoor je van ouders dat zij zich zorgen maken over het toezicht tijdens de pauze? Of van scholieren die zich rot voelen vanwege bewerkte foto’s die door de school gaan? Wees er dan van bewust dat je als MR hier een rol hebt. Enerzijds door vragen te stellen en niet klakkeloos in te stemmen. Anderzijds door iets zelf bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld via een initiatiefvoorstel.

Gezondheid en welzijn, wat is dat?

Ouders met een kind op school of scholieren mogen verwachten dat scholen zorgen voor een prettige omgeving om in te leren. De wet is alleen niet zo duidelijk als het gaat om gezondheid en welzijn. Er ligt dan ook wat meer op het bordje van de MR. Aan de andere kant: als MR heb je vrijheid als het gaat om het ‘wat’. Ouders & Onderwijs vindt het belangrijk dat aan de MR-tafel vooral het gesprek wordt gevoerd. Stel dan ook vooral vragen! Denk bijvoorbeeld aan:

 • hoe gaan we op school om met kinderen met diabetes? Prikken zij in de klas of juist buiten het lokaal?
 • het aantal leerkrachten met burnout klachten stijgt. Kunnen we niet inzetten op preventie via individuele coaching? 
 • hoe zit het met gezonde traktaties, medicijnen en medische handelingen binnen de school?
 • de scholieren vinden het rookhok niet meer van deze tijd. Kan de schoolleiding of bestuurder een voorstel doen voor een rookverbod?
 • we krijgen signalen van kinderen met faalangst. Hoe pakken andere scholen dit op?

De verschillen per school zijn groot als het gaat om beleid(sstukken) gericht op gezondheid en welzijn. Dat is niet erg, zolang er recht wordt gedaan aan de situatie op de eigen school. 

Rol van de medezeggenschap

Alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid en welzijn wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de volledige MR. Daarnaast heeft de MR een rol bij de vaststelling van de schoolgids waarbij informatieverschaffing over rechten en plichten een belangrijk onderdeel is. Tip: probeer zoveel mogelijk besluiten te verwerken in de schoolgids. Dan weten ouders en scholieren ook dat de MR heeft gesproken over een onderwerp. Is er een écht document vastgesteld? Verwijs hier dan ook naar in de schoolgids. 

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?