Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Inspraak bij nevenvestiging en verhuizing

NevenvestingDislocatieVerhuizing

De medezeggenschapsraad adviseert bij een verplaatsing tot dislocatie. Ook is er een adviesrecht bij beëindiging of inkrimping van de school, en een instemmingsrecht over het plan daarbij. Er is een instemmingsrecht bij een verzelfstandiging van de nevenvesiting. Als alleen de werkzaamheden verplaatsen heeft de medezeggenschapsraad een adviesrecht.

Nevenvestiging of dislocatie

Scholen kunnen een nevenvestiging of dislocatie hebben. Sommige scholen kiezen ervoor om verschillende niveaus aan te bieden. Een breder aanbod maakt de organisatie van een school minder kwetsbaar. Hierdoor zijn leerkrachten bijvoorbeeld inzetbaar op meerdere scholen en kunnen slimme oplossingen voor ruimtegebrek groter aangepakt worden. De leerlingen hebben hier ook profijt van: bijvoorbeeld door schakelklassen en makkelijker opstromen. Nevenvestigingen komen in de praktijk dan ook veel voor in de vorm van scholengemeenschappen met verschillende locaties.

Taak van de medezeggenschap

De MR heeft een taak bij het beoordelen van de plannen rondom een nevenvestiging of dislocatie. Zij kunnen daarmee invloed uitoefenen op de plannen van het schoolbestuur. Mogelijke rol van de MR:

  • Instemmen met plan over verzelfstandiging van de nevenvestiging 
  • Advies geven op plan over verplaatsing tot dislocatie
  • Advies geven als sprake is van beëindiging of belangrijke inkrimping van de organisatie van een school
  • Instemmen met het plan waarin de gevolgen staan beschreven van beëindiging of belangrijke inkrimping (alleen voor oudergeleding van de MR).

Verplaatsing van werkzaamheden 

Verhuizing van een deel van de school is in de kern een huisvestingskwestie. Een verhuizing van de school of het innemen van een nieuw schoolgebouw leidt niet gelijk tot een nieuwe nevenvestiging. Een nieuwe locatie valt onder verplaatsing van werkzaamheden. Het gaat om de organisatie van de school. De oudergeleding van de MR heeft in dat geval geen instemmingsrecht op de het waarin de gevolgen staan beschreven, maar zij moet wel advies geven.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?