Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schooladvies en eindtoets

EindtoetsSchooladviesSchoolgidsSchoolplan

De medezeggenschapsraad praat op een aantal vlakken mee over het schooladvies en de eindtoets in groep 8. Ouders & Onderwijs geeft tips aan de medezeggenschapsraad om goed in gesprek te gaan.

Schooladvies en eindtoets

Alle kinderen in groep 8 ontvangen voor 1 maart een schooladvies. Een hoge score op de eindtoets kan aanleiding zijn om het schooladvies bij te stellen. Bijstelling is niet verplicht, maar heroverweging van het schooladvies wel. Bijstelling naar beneden is niet toegestaan. Het schooladvies en de eindtoets heeft gevolgen voor ouders, leerlingen en personeel. Er is dan ook medezeggenschap op dit onderwerp.

Overzicht van taken MR bij schooladvies en eindtoets

Het schooladvies en de eindtoets raken aan het onderwijskundig beleid van de school. Dit beleid staat opgenomen in het schoolplan. Ouders in de medezeggenschapsraad hebben een instemmingsrecht op wijziging en vaststelling van het schoolplan. Daarbij komen ook het schooladvies en de eindtoets ter sprake.

Tips voor de MR

Om goed in gesprek te kunnen gaan over het schooladvies en de eindtoets is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Ouders & Onderwijs geeft u tips.

Tip 1. Wees bekend met de cijfers

In het schooljaar 2015-2016 maakten ruim 185.000 leerlingen in groep 8 een eindtoets. Meer dan 62.000 leerlingen hadden recht op heroverweging, omdat zij een hoger resultaat voor de eindtoets behaalden. 1 op de 5 leerlingen kreeg daadwerkelijk aan bijstelling van schooladvies. De overstap van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs is een belangrijke stap voor leerlingen. Wees bekend met de cijfers op jouw school over heroverweging en bijstelling van het eindadvies, zodat je weet waarover je het kunt hebben. De MR praat bijvoorbeeld mee over het onderwijskundig beleid. De eindtoets is een onderdeel daarvan. Op de website van www.rtlnieuws.nl zijn de cijfers per school te vinden.

Tip 2. Praat mee over hoe ouders worden geïnformeerd 

De regels voor de heroverweging zijn helder: een hogere score voor de eindtoets betekent een heroverweging. Ouders & onderwijs hoorde eerder dit jaar dat een aantal scholen dit toch niet doen. Daarnaast wisten sommige leerkrachten niet dat een dubbeladvies (bijvoorbeeld vmbo/havo of havo/vwo) mogelijk is. Scholen zijn verplicht om ouders via de schoolgids te informeren over het eigen schoolbeleid. De oudergeleding van de MR stemt in met de inhoud van de schoolgids. Sommige scholen nemen nu al in de schoolgids de regels op rondom het eindadvies en waar je als ouder terecht kan als je daarover in gesprek wilt gaan. Daarmee schaf je voorafgaand aan het schooljaar duidelijkheid. De MR kan ook meepraten over een brief die gedurende het schooljaar wordt verstuurd aan alle ouders met een kind in groep 8. Het maken van deze afwegingen is bij uitstek een taak voor de MR. 

Tip 3. Oriënteer je op de verschillende eindtoetsen

Er zijn verschillende aanbieders van eindtoetsen. Deze eindtoetsen kennen ook verschillen. Papier en potlood of juist volledig digitaal? Alle leerlingen dezelfde vragen of bijgestelde vragen aan de hand van hoe de leerling de toets op dat moment maakt. Ouders & Onderwijs laat de keuze voor de centrale eindtoets of een andere aanbieders over aan de scholen en de MR. Wij wijzen er wel op dat er verschillende mogelijkheden zijn. De MR praat mee over het schoolplan (instemmingsrecht) en een pilot om bijvoorbeeld te wennen aan deze eindtoets (adviesrecht). Een overzicht van de 6 toegestane eindtoetsen tref je hier.

Tip 4. Bespreek signalen van ouders

Uit de cijfers over het afgelopen jaar blijkt dat één op de drie leerlingen recht had op een heroverweging van het schooladvies. Dit leidt soms tot wel 10 heroverwegingen in een klas. Sommige kinderen maken de eindtoets slecht, maar hadden eerder een hoog eindadvies. Hoe dan ook roept het eindadvies van de basisschool naar de middelbare school soms vragen op bij ouders.

Gebruik de signalen van ouders om te bespreken met de MR. Eventueel gebruik je hiervoor de eigen vergadering van de oudergeleding. Dan kan je bespreken hoe de anderen hierover denken en of je dit op de agenda zet. De regels zijn nieuw. De MR is bij uitstek in staat om signalen van ouders te bespreken.

    Meer informatie

    Medezeggenschapsraden en ouders hebben behoefte aan goede en onafhankelijke informatie. Ouders & Onderwijs biedt ook ouders in de medezeggenschap gratis informatie over hun rol in de MR. Iedere ouder kan daarvoor terecht bij ons informatiepunt (088-6050101 of vraag@oudersonderwijs.nl). 

    Meer informatie

    • Deel deze informatie
    • Goed artikel?