Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schoolgids 

SchoolbeleidSchoolgidsInstemmingsrecht

De schoolgids maakt onderdeel uit van het schoolbeleid en vormt een belangrijke houvast voor ouders. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de inhoud van de schoolgids.

Informatiegids of houvast?

Aan het begin van het schooljaar brengt de school een nieuwe schoolgids uit. De schoolgids biedt naast praktische informatie ook houvast voor ouders en scholieren: hoe ziet het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uit? De overheid vond sommige onderwerpen voor de schoolgids zo belangrijk, dat deze in de wet zijn opgenomen. Bovendien geldt dat na vaststelling de schoolgids gedurende het schooljaar niet zomaar gewijzigd kan worden. Dat zou anders betekenen dat de rechten en plichten van ouders en scholieren worden aangepast, terwijl het schooljaar al is begonnen. 

Verzameling schoolbeleid

De medezeggenschapsraad (MR) wordt altijd betrokken bij nieuw schoolbeleid. De schoolgids is eigenlijk een soort verzameling van alle beleidsstukken waar de MR over meepraat. Nieuwe plannen worden eerst vastgesteld, voordat de schoolgids vastgesteld kan worden. Voorbeeld: als school de schooltijden wil wijzigen, dan moet de MR daar eerst over meepraten en de ouders raadplegen. Daarna kunnen pas de schooltijden in de schoolgids vastgesteld worden.

Geen instemming, geen schoolgids

De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Naast hun rol bij specifieke onderwerpen hebben ouders en leerlingen inspraak bij de vaststelling van de schoolgids via een instemmingsrecht. Voor de MR is het belangrijk om de schoolgids goed te controleren op vormgeving en inhoud. Bij de vormgeving is het goed om te kijken of informatie in de schoolgids toegankelijk is geschreven en de schoolgids uitnodigt om gelezen te worden. Daarnaast is dit ook een goed moment om te controleren of alle informatie wel juist is of nog aandacht vraagt.

Rol van de MR

Ouders die vragen hebben over de schoolgids kunnen altijd de MR raadplegen. Naast een verduidelijking van de tekst of een correctie van een spelfout in de schoolgids kan dit betekenen dat het beleid ook moet worden aangepast. Deze rol moet niet te licht worden opgevat. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld, maar de schoolgids is eigenlijk nooit 'af'. Verbetering is ieder jaar mogelijk. Naast individuele signalen van ouders kan de MR ook klachten van ouders of personeel gebruiken. De MR ontvangt altijd de adviezen van de klachtencommissie.

Tip: houd als MR gedurende het schooljaar een lijstje bij met aandachtspunten voor de schoolgids. Schrijf eventueel de aandachtspunten in de papieren versie van de schoolgids, zodat deze punten niet worden vergeten.

Tip: neem de contactgegevens van ons informatiepunt voor ouders op. Ons informatiepunt kan vragen van ouders beantwoorden en hen verder helpen, onafhankelijk en onpartijdig. Een nuttige informatiebron. Hiervoor zijn voorbeeldteksten en logo/banner beschikbaar. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?