Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Wijziging groepsindeling

Een wijziging van de groeps- of klassenindeling kan gevolgen hebben voor de onderwijskwaliteit. Daarom hebben ouders in de MR instemmingsrecht over een wijziging daarvan.

Groepswijziging van invloed op kwaliteit

Een wijziging van de groeps- of klassenindeling werkt op verschillende manieren door in de klas en het onderwijs. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de manier van lesgeven. Lesgeven aan verschillende groepen vraagt iets anders van de leerkracht dan het lesgeven aan leerlingen in hetzelfde leerjaar. Ook kan een groepswijziging van invloed zijn op de inhoud van de lessen. Er is immers minder tijd voor klassikaal onderwijs aan twee klassen.

Wijziging schoolplan

In het schoolplan staat omschreven hoe de school het onderwijs vormgeeft. Daarbij gaat het over het curriculum: de lesstof, methoden en ontwikkelingsmaterialen. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS oordeelde in 2016 en in 2018 dat het schoolplan breder opgevat moet worden dan alleen de inhoud van het onderwijs. Ook de manier waarop de school het onderwijs organiseert hoort in het schoolplan te staan. Dan gaat het om de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en hoe de verdeling van de leerstof per vak, per afdeling en per schooljaar ingericht is. Daarbij hoort ook de indeling van de groepen en klassen op schoolniveau.

Instemmingsrecht

Voor het vaststellen of wijzigen van het schoolplan is instemming van de gehele medezeggenschapsraad nodig. Zonder instemming van de oudergeleding mag dus niet zomaar een wijziging van groepen uitgevoerd worden.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?