Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Aanstelling schoolleiding

SchoolleidingAanstellingSollicitatiecommissie

De medezeggenschapsraad adviseert over de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding. De medezeggenschapsraad is in de meeste gevallen betrokken bij de sollicitatieprocedure.

Taken van de MR

De MR heeft een rol bij de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding. De MR heeft namelijk een adviesrecht bij de volgende zaken:
- vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school
- aanstelling en ontslag van de schoolleiding
- vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding en wijziging van het managementstatuut

De MR moet voldoende tijd krijgen om een goed advies te kunnen geven. Onder het advies valt ook het profiel waaraan een kandidaat moet voldoen of hoe de sollicitatieprocedure verloopt.

Sollicitatiecommissie

Ouders & Onderwijs ziet steeds vaker dat scholen ouders in de MR betrekken bij de sollicitatieprocedure. Ouders die bijvoorbeeld in de sollicitatiecommissie zitting nemen, omdat zij in hun dagelijks werk zich bezighouden met personeelszaken. De MR kan dit ook als voorstel indienen.

Eerst advies, daarna aanstelling

Een schoolleider is ook werkgever. Vaak probeert een schoolleider zoveel mogelijk leerkrachten te behouden en eventueel in te zetten bij een andere aangesloten school van het schoolbestuur. Hierover zijn vaak afspraken gemaakt in het mobiliteitsplan van het schoolbestuur. Dit neemt niet weg dat zonder advies van de MR er geen nieuw directielid kan worden aangesteld.

Interim-directeur, maar ook adjunct

De wet maakt bij de term 'aanstelling' geen onderscheid tussen interim-directeur, directeur met vaste aanstelling of een andere lid van de schoolleiding (zoals een adjunct). Als een leerkracht, die al op school werkt, solliciteert voor de functie van adjunct, locatieleider of directeur dan verloopt dat ook via de medezeggenschap.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?