Financiële stukken 

financieel beleidjaarverslagbegrotingonderwijsgeld

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur. De MR ontvangt deze elk jaar zonder daarom hoeven te vragen.

Financiële stukken

Het schoolbestuur verstrekt de financiële stukken ongevraagd aan de medezeggenschap. Deze bestaan in ieder geval uit:

  • berekening van de onderwijsbekostiging van de scholen
  • het jaarverslag (over het afgelopen jaar) 
  • de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens

Berekening onderwijsgeld

De berekening voor het onderwijsgeld is het ‘huishoudboekje’ van het schoolbestuur. De MR kan hieruit afleiden hoeveel budget de school heeft. De medezeggenschap op school ontvangt jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening van het onderwijsgeld dat de school ontvangt van de overheid. 

Jaarverslag schoolbestuur

Het is voor de MR belangrijk om te weten wat er het afgelopen jaar goed en minder goed is gegaan. Dit kan de MR afleiden uit het jaarverslag over het afgelopen jaar. Jaarlijks voor 1 juli ontvangt de medezeggenschap het jaarverslag.

Begroting en financieel beleid

De MR heeft inspraak op het meerjarig financieel beleid: adviesrecht. Om goed te kunnen adviseren moet de MR tijdig over de begroting op schoolniveau kunnen beschikken. Er is geen deadline voor het aanleveren van de begroting en voornemens voor het nieuwe (school)jaar. Het schoolbestuur mag kiezen of het kalenderjaar of het schooljaar leidend is. 

Geen geheimhouding

Op de financiële stukken is geen geheimhoudingsplicht van toepassing. De MR moet daar vrij over kunnen meepraten.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?