Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Aansprakelijkheid ongevallen gymles

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker tijdens de gymles. Wie is eigenlijk aansprakelijk wanneer daar letsel of schade uit voortvloeit? En maakt het nog uit of die les plaatsvond in het gymlokaal of op een heel andere plek? De PO-Raad geeft hier duidelijk antwoord op.

2 uur les per week

De PO-Raad besteedt veel aandacht aan het bewegingsonderwijs omdat zij met het Ministerie van Onderwijs in een plan van aanpak hebben afgesproken dat zij zich er voor inzetten dat kinderen op de basisschool 2 uur bewegingsonderwijs krijgen van een bevoegde (vak)leerkracht. 

Basisonderwijs

Bewegingsonderwijs is een kerndoel in het basisonderwijs. Basischolen moeten hier dus aandacht aan besteden. Hoe de lessen in het basisonderwijs worden ingevuld is dus aan de school zelf. De bekostiging van het bewegingsonderwijs loopt via het eigen budget van de scholen en scholen kiezen zelf waar de financiële prioriteiten liggen. 

Voortgezet onderwijs

Wat betreft lichamelijke opvoeding is er geen norm voor een absoluut aantal uren, maar is het aantal uren lichamelijke opvoeding dat voor 1 augustus 2005 door de school werd gegeven het uitgangspunt. In de notitie ‘Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?' is de beleidslijn uitgewerkt die de Onderwijsinspectie als uitgangspunt hanteert in hun toezicht. De beleidslijn is in afstemming met het ministerie van OCW opgesteld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de wens van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) om de uren voor het vak lichamelijke opvoeding te kwantificeren en te borgen.

We zoeken ouders

We zoeken ouders die samen beweging en vaart willen brengen in het bewegingsonderwijs, vanuit het uitgangspunt dat het van groot belang is dat kinderen bewegen. Zodra we een groep bij elkaar hebben maken we plannen. Hoe zorgen we ervoor dat het belang van bewegingsonderwijs duidelijk wordt, hoe zorgen we er voor de medezeggenschapsraden geïnformeerd raken en bij welke organisaties kunnen we aansluiting zoeken om ook in de politiek het bewegingsonderwijs op de agenda te krijgen?

Voor vragen over deze groep of om u aan te melden stuurt u een mail aan Mark Weghorst.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld