Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Afspraken sponsoring op school opnieuw vastgelegd

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Via sponsoring kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan het onderwijs en de school. Voor scholen een kans om leerlingen iets extra’s te bieden. Maar reclame in lesmaterialen en leermiddelen kan niet. En we willen niet dat een bedrijf dat een school sponsort, leerlingen stimuleert tot ongezond of ongewenst gedrag. Dat zijn enkele van de afspraken die scholen en hun besturen, leerlingen, leraren, ouders en uitgeverijen opnieuw hebben gemaakt. Deze staan in het vernieuwde convenant Sponsoring. Dit convenant geeft scholen en andere partijen houvast bij het maken van afspraken met bedrijven en beschermt leerlingen tegen ongewenste reclame-uitingen.

Goede voorbeelden
Sponsoring kan op verschillende manieren een goede bijdrage leveren aan de school. Denk bijvoorbeeld aan aanvullende lesmaterialen, digitale onderwijsmiddelen, sportdagen en schoolreizen.  Dat kan in ruil voor een bedrijfsvermelding in bijvoorbeeld de nieuwsbrief voor ouders. Soms leveren bedrijven een bijdrage aan de inrichting van de school, bijvoorbeeld door gebruikte of ongebruikte meubels aan te bieden, of computers te schenken. In andere gevallen stellen buurtsupermarkten voedingsmiddelen beschikbaar voor een schoolfeest, of prijzen voor een sportdag. Sommige scholen kunnen door sponsoring een excursie naar een bedrijf organiseren.

Zorgvuldig
Sponsoring brengt ook een aantal risico’s met zich mee. Het mag geen negatief effect mag hebben op de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van leerlingen of de inhoud van het onderwijs beïnvloeden.  Ook willen we niet dat het onderwijs afhankelijk is van sponsoring. Daarom hebben 10 partijen een convenant afgesloten met daarin heldere richtlijnen over wat wel en niet kan.

Convenant
Het convenant geeft heldere richtlijnen aan besturen en scholen en zorgt ook voor meer duidelijkheid bij bedrijven die een school willen sponsoren. Ook geeft het convenant een sterke positie aan ouders en de medezeggenschapsraad ten aanzien van het sponsorbeleid van hun school. Het convenant is een nieuwe versie van het convenant dat in 2009 was gesloten. Dit was inmiddels verlopen. Destijds gemaakte afspraken zijn opnieuw bekrachtigd en gelden tot en met 2018. Het convenant is afgesloten tussen de staatsecretaris van OCW, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, AOb, CNV Onderwijs, Ouders & Onderwijs, VNO-NCW, MKB-Nederland en Groep Educatieve Uitgeverijen.

Uw mening
Ouders & Onderwijs hoort graag wat u vindt van sponsoring op scholen. Kan en mag dit altijd? Of zijn er grenzen? Kent u een goed voorbeeld van sponsoring op uw school? Of wat zijn uw ervaringen als lid van de medezeggenschapsraad over dit onderwerp? Wij horen het graag. Neem contact op via de mail vraag@oudersonderwijs.nl of gebruik onderstaande formulier.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Reacties

Praat mee

* = Verplicht veld