Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Agora: onderwijs maar dan anders

  • Arline Spierenburg
  • Voorbeeld

Agora is een nieuw onderwijsconcept in Roermond. Elke leerling heeft zijn eigen leerlijn en er is een belangrijke rol voor ouders. Het team van Ouders & Onderwijs was nieuwsgierig naar de invulling en bracht onlangs een werkbezoek aan deze bijzondere vorm van onderwijs.

Ontstaan van Agora

Agora is een onderwijsconcept voor alle leerlingen van vmbo tot en met vwo. Deze nieuwe leerweg is onderdeel van Niekée, ook al een vernieuwingsschool en valt onder SOML, de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Leerlingen op Niekée, alleen voor vmbo, werken nog in klassen met een combinatie van lessen en projecten. Agora gaat duidelijk een stap verder en heeft het ‘gepersonaliseerd leren’ verder doorgevoerd. Het woord school wordt niet meer gebruikt en is vervangen door Agora. Dat is Grieks voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en in de oudheid de plaats waar het sociale leven zich afspeelde. De plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen. De wereld is nu het plein en het begin van ‘een leven lang leren’. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches .

Ieder kind is uniek

Bij Agora zitten alle leerlingen van alle niveaus en leeftijden bij elkaar. Daarmee is het in feite een brede en verlengde (brug)klas: er zijn geen schoolniveaus, geen schoolvakken, geen toetsen, geen roosters, geen klassen, geen lesboeken of methodes. Klassikale instructie is geschrapt en leerlingen hebben geen traditioneel huiswerk. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis op doen. Iedere leerling maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is een van de uitgangspunten van Agora. Een filmpje laat zien hoe.

Veel vrijheid, wel structuur

Elke dag op Agora is anders. Toch is er ook structuur met een aantal vaste elementen. De dag begint met ‘community’, een gezamenlijk moment voor ontmoeting rond actualiteit of andere zaken. Daarna werken alle leerlingen verplicht een deel van hun tijd aan wiskunde, Nederlands en moderne, vreemde talen. Maatwerk is het uitgangspunt, dus elke leerling werkt op zijn eigen niveau met een digitaal programma. Dat houdt  automatisch de voortgang bij. Vervolgens gaan ze verder met hun eigen onderzoek of volgen ze een workshop, die vaak door iemand van buiten wordt aangeboden.
Als afsluiting van de dag schrijft elke leerling op wat hij of zij gedaan heeft, wat goed ging en wat niet, en wat de planning voor morgen is. Elke week is er een persoonlijk gesprek tussen leerling en coach waarbij de voortgang wordt besproken en de planning eventueel wordt aangepast. Sommige leerlingen hebben vaker een persoonlijk gesprek als dat nodig is. 
Het meeste gebeurt in een grote, open ruimte waar leerlingen en coaches elkaar ontmoeten, ervaringen delen, inspireren, en de wereld onderzoeken. Aan tafels met stoelen, in een stil hoekje of lekker op de bank. En als het voor het onderzoek nodig is, gaat de leerling ook buiten Agora met zijn vragen verder. ’Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt.’

Elk project is maatwerk

Elk onderzoek of project dat een leerling doet is een vorm van maatwerk, soms individueel, soms samen met andere leerlingen. Vragen die leerlingen onderzoeken raken vaak veel verschillende terreinen. Zo kan de wens om Max Verstappen te interview delen van natuur- en scheikunde bevatten, maar ook het schrijven van Nederlandse teksten of vertalen in een moderne vreemde taal. En natuurlijk alle vaardigheden die nodig zijn een persoon te bereiken en het interview te organiseren en af te nemen.
’s Middags spraken we een paar leerlingen die enthousiast bezig waren met de voorbereiding van een uitwisseling met leerlingen in Sydney. Leerling:‘We hadden nooit gedacht dat we hier toestemming voor zouden krijgen. Inmiddels zijn we druk aan het plannen hoe we het geld er voor bij elkaar moeten krijgen.’

Ouders en school samen

Voor Ouders & Onderwijs is ook de relatie tussen ouders en het team van Agora interessant. We spreken tijdens ons bezoek uitgebreid met een van de ouders van een leerling in het tweede jaar. In de zoektocht naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs voor haar dochter kwam Agora pas laat in beeld. ‘Van dit concept ging onze dochter stralen’, vertelt de moeder. De moeder zelf trouwens ook, vooral vanwege de vanzelfsprekende samenwerking tussen ouders en school. Lijnen met coaches zijn kort, direct contact is altijd mogelijk.
In het ouderpanel kunnen ouders actief meedenken en meebeslissen over invulling van onderdelen van Agora. Ook bij de uitvoering van beleid zijn ouders actief betrokken.‘Juist door die goede wisselwerking, wil je als ouder graag iets doen op Agora’.
Agora-ouders weten bij inschrijving dat ze zelf ook een actieve rol krijgen. Een keuze voor Agora is een bewuste keuze van ouders en leerlingen. Ouders krijgen bij inschrijving de garantie dat hun kind over een paar jaar de school verlaat met een diploma minimaal op niveau van het advies van de basisschool in groep 8. 'Dommer kunnen en mogen ze hier niet worden' is het uitgangspunt van Agora.

Community-avonden en afsluiting

Er zijn vier keer per jaar ‘community-avonden’ waar leerlingen, ouders en coaches elkaar kunnen ontmoeten. De opkomst is massaal en leerlingen presenteren hun projecten en  onderzoeken. Op deze avonden met veel uittwisseling en onderling contact kunnen ouders aangeven hoe en waarmee ze leerlingen kunnen helpen.
Het schooljaar sluit af met een eindgesprek tussen leerling, ouder en mentor-coach. Er is uitgebreid tijd om terug te blikken op het jaar en een blik vooruit te doen naar het nieuwe schooljaar.

Agora en wet- en regelgeving

Ook voor het nieuwe schooljaar ziet Agora een groei in het aantal inschrijvingen. Hoe de bovenbouw er uit gaat zien, staat nog niet vast. Dat zal gaandeweg dit jaar meer duidelijk worden.
Voldoen aan de wet- en regelgeving van het Nederlandse onderwijsstelsel blijft een uitdaging voor Agora. In ieder geval moeten alle leerlingen examen doen in een van de ‘traditionele’ schoolniveaus. Het team van Agora hoopt in de toekomst meer te mogen experimenteren met andere examenvormen.
Overigens wordt Agora gemonitord door de Open Universiteit in Heerlen. Een uitgebreid verslag hiervan is te lezen in 'Tegels van Agora'. Ook de onderwijsinspectie volgt Agora actief.

Agora en Platform Eigentijds Onderwijs

Agora is niet de enige school in Nederland die vernieuwend bezig is. Op verschillende andere plekken wordt hard aan onderwijsvernieuwing gewerkt. Een overzicht is te vinden bij Pleion, het Platform voor Eigentijds Onderwijs.

Vragen en reacties

Reageren op bovenstaande? Gebruik dan onderstaand formulier.
Vragen over schoolkeuze of onderwijs(stelsel) in Nederland? Kijk voor meer informatie op onze site. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos op schooldagen met 0800 - 5010 tussen 10.00 - 15.00.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Reacties

Praat mee

* = Verplicht veld