Ambassadeurs in gesprek over wat ouders vertellen

 • Arline Spierenburg
 • Nieuws

Betrek ouders vooral tijdig bij het schooladvies, ga in gesprek over regels van de school en het imago van het vmbo moet beter. Dit en meer haalden ambassadeurs op bij gesprekken met ouders.

Ambassadeurs en Goed Gesprek 

Ambassadeurs van Ouders & Onderwijs voeren steeds meer gesprekken met ouders verspreid in het land. Op 24 november kwamen de ambassadeurs in Utrecht bij elkaar. Ze blikten terug op wat hun opviel en deelden de signalen en ervaringen van ouders die ze op verschillende onderwijsthema's hoorden.

Wat viel op?

Ambassadeurs zoeken groepjes ouders op om in gesprek te gaan over onderwijsthema's. In zo'n 'Goed Gesprek' brengen ouders zelf vragen en thema's in.
Ouders gingen vooral in gesprek over:

 • Schooladvies en eindtoets
  Ouders willen graag in gesprek over de brede ontwikkeling van hun kind. Als zo'n gesprek tussen ouders en school steeds gevoerd wordt, hoeft het in groep 8 niet tot een onverwacht schooladvies te leiden.
  Verder vragen ouders vooral een open houding van de leerkracht voor de ontwikkeling van hun kind. Ouders zeggen dat ze meemaken dat leerkrachten zich gaan gedragen naar eerdere resultaten van toetsuitslagen van een kind. Ouder: ‘’Het staat niet vast welke ontwikkeling een kind gaat doormaken. Zou mooi zijn als een leerkracht zou kunnen beschrijven welke ontwikkeling hij bij mijn kind ziet in plaat van het uit te drukken in scores."
  Sommige ouders zijn van mening dat discriminatie een rol speelt tijdens het leerproces en het bepalen van het schooladvies in groep 8. Ook bij de op- en afstroom in het voortgezet onderwijs werkt dit door. 
 • Regels in school
  Bij een ander gesprek met ouders kwamen regels op school aan de orde. Als er afspraken zijn, zoals bijvoorbeeld over het gebruik van mobiele telefoons, dan worden die op school niet altijd goed nageleefd. Met name noemen ouders dat binnen een schoolteam de leerkrachten met regels en afspraken niet altijd op één lijn zitten. Daardoor is het voor leerlingen lastig hoe er zelf mee om te gaan.
  Ook gaven ouders aan dat docenten het noteren van huiswerk in digitale agenda van de school niet consequent doen. Leerlingen kunnen er dus niet op rekenen dat ze het huiswerk op de afgesproken plek kunnen terugvinden.
 • Imago vmbo
  Bij een groep ouders met kinderen op het vmbo ging het gesprek o.a. over het imago van het vmbo. Deze ouders zijn blij met het onderwijs dat hun kind op het vmbo krijgt, dat past prima. Tegelijkertijd benoemen ouders dat het vmbo in de samenleving vaak een slecht imago heeft. Dat vinden ouders onterecht. Bovendien heeft dat ook een negatieve invloed op de motivatie van hun kind. 
 • Schooltijden en vakanties
  Op dit thema geven ouders aan dat de zomervakantie te lang duurt;
  dat afstemming van vakanties in een regio beter kan;
  ze graag met een 'schoolsnipperdagenkaart' zelf een aantal vrije dagen voor hun kind bepalen.
  Verder zien ouders graag dat scholen met een regiofunctie in de lestijden meer rekening houden met scholieren die van ver komen. Laat lessen vooral niet te vroeg beginnen en niet te lang doorgaan.
 • Zorg in school
  Bij een gesprek raakten ouders aan de praat over ‘zorg op school’. Ouders dachten bij dit thema vooral aan: wordt mijn kind op school gezien? Kennelijk niet altijd, 'je schrikt soms hoe je kind er uit ziet aan het einde van de dag', aldus een ouder.
  Ouder:"Ook het toezicht bij leerlingvervoer laat soms te wensen over."
 • Veiligheid en pesten
  Ouders zouden graag zien dat een kind op school meer gelegenheid krijgt om aan te geven dat het zich prettig voelt of niet. 
 • Passend onderwijs
  Op een bijeenkomst met vooral vaders gingen de vragen over ondersteuning en passend onderwijs, in combinatie met beleid daarover via de medezeggenschap.
  De overgangen in het onderwijs zijn niet altijd logisch voor ouders; Ouder: "met meer maatwerk kunnen leerlingen langer bij elkaar blijven en kan selectie worden uitgesteld."
  Ouders benoemen dat ze het gevoel hebben dat scholen vaak streven naar zo hoog mogelijke resultaten op scoringslijstjes. Ouders zoeken naast goede resultaten ook een school die breed kijkt naar wat een kind nodig heeft en extra ondersteuning biedt als dat nodig is. 

Meer 'Goede Gesprekken'

De ervaringen van ouders zijn belangrijk om aan de professionals in het onderwijs te laten weten. Dat gebeurde vorig jaar al uitgebreid in onder andere De Staat van de Ouder. In de eerste maanden van 2018 gaat Ouders & Onderwijs opnieuw signalen van ouders rond het onderwijs verzamelen. Bijvoobeeld over prettige en goede samenwerking tussen ouders en school, passend onderwijs en kansengelijkheid. Ook staat er voor 2018 een uitgebreide evaluatie van de nieuwe regels rond schooladvies en eindtoets gepland. Signalen van ouders zijn daarin belangrijke informatie.

Interesse en contact

Spreken bovenstaande thema's je aan? 

 • Heb je interesse om zelf ambassadeur te worden en oudergesprekken te voeren?
 • Wil je met een groep ouders starten met bijeenkomst voor nieuwe ambassadeurs op locatie?
 • Heb je al een groep ouders voor een 'Goed Gesprek!' maar nog geen ambassadeur? 

Meld je aan of stel je vraag via arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl. Ook voor vragen over de rol van ambassadeurs en ‘Goed Gesprek!’.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?