Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Asielzoekerskinderen ook recht op onderwijs

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Op maandag registreren in Ter Apel en op woensdag in de klas. Kinderen die asiel krijgen, moeten binnen drie dagen een plek op school hebben. De scholen zijn totaal niet voorbereid op de komst van grote aantallen asielkinderen zo blijkt onder andere uit signalen die de PO-Raad, de koep van basisscholen, afgeeft. 

Zorgplicht
Om hoeveel kinderen het gaat, is onduidelijk. De eerste aandacht gaat uit naar het regelen van woningen. Onderwijs is geen prioriteit. Vaak helpt een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk bij het vinden van een school, maar verantwoordelijk is Vluchtelingenwerk niet. Scholen en gemeenten hebben een bepaalde zorgplicht, maar het is volstrekt onduidelijk wie die plicht wanneer vervult.
In asielzoekerscentra (azc's) zitten zo'n 5500 kinderen tot twaalf jaar. Zij krijgen les op basisscholen die aan het azc verbonden zijn. De problemen ontstaan vooral, zegt onderwijshulporganisatie Lowan, als gezinnen ergens in het land een woning krijgen. Kinderen moeten dan worden ingeschreven bij een buurtschool. Die hebben vaak geen ervaring met kinderen die geen of nauwelijks Nederlands spreken.

Tweede Kamer
Op 2 december sprak de Commissie onderwijs van de Tweede Kamer met minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. De staatssecretaris had de Kamer over dit onderwerp een brief gestuurd. In de brief beantwoordt Dekker mondelinge vragen die de Kamerleden eerder stelden over onder meer aantallen en gezeul met asielzoekerskinderen, de financiering van onderwijs aan vluchtelingen en over voldoende leraren.

Gesleep met kinderen
Een aantal Kamerleden vroeg aandacht voor het vele gesleep met kinderen. Veel vluchtelingen worden op dit moment steeds kort opgevangen in crisisopvanglocaties. Dat betekent dat ze meerdere keren moeten verhuizen. Onderwijs geven is dan onmogelijk. ‘Het gebrek aan rust en regelmaat verergert reeds bestaande trauma's. Door de enorme fluctuaties in het aantal leerlingen dat hierdoor ontstaat, is het voor scholen en hun besturen vrijwel onmogelijk onderwijs in te richten dat van goede kwaliteit is’, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.
De staatssecretaris heeft hoop dat het onlangs gesloten bestuursakkoord een oplossing hiervoor is. Dit akkoord tussen kabinet, gemeenten en provincies moet leiden tot een betere doorstroom waardoor wellicht crisisopvang niet meer nodig is.

Bekostiging niet voldoende 
Verschillende Kamerleden zeiden signalen uit het veld te hebben gekregen dat de bekostiging van het onderwijs aan asielzoekerskonderen echt onvoldoende is. De PO-Raad gaf in haar brief aan dat schoolbesturen wachten op financiële zekerheid en garanaties dat het Rijk de kosten betaalt. Met name de bekostiging van vluchtelingenleerlingen zou niet toereikend zijn. Al jaren wordt er onderwijs aan asielzoekers gegeven. Het gaat nu alleen om grotere aantallen leerlingen. Het snel opzetten van nieuwe onderwijsvoorzieningen is lastig.

Leerkrachten en lesmateriaal
Omdat het op dit moment gaat om een grotere groep asielzoekerskinderen is er een tekort aan NT2 docenten en aan goed lesmateriaal.

Vragen en reacties
Wij horen graag uw ervaringen en meningen over dit onderwerp. Zit u in de (G)MR en is uw school(bestuur) hiermee bezig? Reageer via onderstaand formulier of mail naar informatie@oudersonderwijs.nl. Heeft u naar aanleiding hiervan een vraag? Neem contact op met onze informatiedienst via vraag@oudersonderwijs.nl of bel op schooldagen kosteloos tussen 10.00 – 15.00 naar 0800 - 5010

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?