Basisscholen dicht op 12 december

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Op 12 december gaan opnieuw de basisscholen een dag dicht. Daarna volgen estafettestakingen door het hele land. De actiegroep ´PO in actie´ kondigt dit aan. Ze eisen dat minister Slob voor 5 december 1,4 miljard op tafel legt voor lerarensalarissen en werkdrukverlagende maatregelen.

Dinsdag 7 november spreekt het PO-front, bestaande uit PO in actie, de onderwijsvakbonden en de vertegenwoordiging van de schoolbesturen, met minister Slob. Dan zullen ze hem een ultimatum opleggen: “Als er op 5 december nog niet is ingegaan op onze claim van 1,4 miljard, dan gaan we staken,” Op 5 december behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting.

Eisen

De docenten eisen 900 miljoen euro om de salarissen gelijk te trekken met die van hun collega’s in het voortgezet onderwijs en 500 miljoen voor kleinere klassen en meer handen in de klas. De salarissen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs lopen ver uit elkaar, terwijl de docenten hetzelfde opleidingsniveau hebben. Het PO-front wil dat dat gat wordt gedicht.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord is 270 miljoen vrijgemaakt voor de salarissen en 450 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlagen. Die 450 miljoen wordt echter pas in 2021 voor het eerst uitgekeerd. In 2018 komt er 10 miljoen extra vrij voor het verminderen van de werkdruk. PO in actie is hier erg ontevreden over en blijft bij de eis van 1,4 miljard.

Steun van ouders

Uit de peiling die we hielden onder ouders ronde de eerdere stakingsdag begin oktober bleek dat ouders de staking steunen. Ook deze vervolgstaking kon nog best rekenen op steun van ouders. Een deel van de ouders vindt dat hun kind niet de dupe moet worden en niet teveel onderwijs mag missen. Tijdige en goede informatie over de staking en eventuele vervolgacties zijn belangrijke voorwaarden om de 'last' voor ouders niet onnodig groot te maken.

Ouders met vragen of problemen over de staking kunnen hiervoor terecht bij de vraagbaak van Ouders & Onderwijs. Bel tussen 10.00-15.00uur gratis naar 0800-5010 of mail naar vraag@oudersonderwijs.nl.  

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?