Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Belangrijke rol voor ouders bij groente en fruit op school

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

Gezondheid, gevoel van controle en voorkeuren van het kind zijn de drie belangrijkste motieven van ouders voor de keuze van het 10-uurtje op school. Bij oudere kinderen geven ouders minder vaak groente en fruit voor het 10-uurtje. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit en Research (WUR) uitgevoerd onder ruim duizend ouders van kinderen op de basisschool. 

Het onderzoek

Nederlandse kinderen eten onvoldoende groente en fruit. Meer groente en fruit tijdens het 10-uurtje op school helpt kinderen om meer groente en fruit te eten. In het onderzoek “Groente en fruit op school, vanzelfsprekend! De rol van de ouders en school” wordt onderzocht hoe het eten van groente en fruit tijdens het 10-uurtje makkelijker en vanzelfsprekend kan worden voor alle kinderen, ouders en scholen.
Om inzicht te krijgen in hoe ouders aankijken tegen het 10-uurtje en het meegeven van groente en fruit naar school, is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ruim duizend ouders van kinderen op de basisschool.

Meedenken vanuit ouders

Eén van de rollen van Ouders & Onderwijs is aanspreekpunt zijn voor de sector onderwijs en organisaties rond het onderwijs. Thema-adviseur Arline Spierenburg doet dit vooral op het thema samenwerking tussen ouders en school. Dit deel van haar werk bij Ouders & Onderwijs komt o.a. naar voren rond het thema gezondheid op school. Wageningen University & Research benaderde Ouders & Onderwijs voor inbreng vanuit de beleving van ouders bij het onderzoek naar 'Groente en fruit op school, vanzelfsprekend! De rol van de ouders en school.'

Spierenburg: "Het thema gezondheid is er bij uitstek één om een goed gesprek over te voeren tussen ouders en school. Ook in de klankbordgroep bij dit onderzoek benadruk ik steeds hoe belangrijk het is om het thema breed in de school te bespreken. Als er gewerkt wordt aan een breed draagvlak, dan leidt het ook naar succesvolle activiteiten."

Motieven voor 10-uurtje 

De belangrijkste motieven van ouders voor de keuze van het 10-uurtje waren:

- gezondheid  
- gevoel van controle (wat en hoeveel eet mijn kind)
- voorkeuren van hun kind.

Het aspect van controle (controle over wat en hoeveel het kind eet) is nieuw ten opzichte van eerdere onderzoeken over dit onderwerp.

Oudere kinderen krijgen minder vaak groente en fruit mee

Het onderzoek liet zien dat naarmate de kinderen ouder waren, er minder vaak groente en fruit werd meegegeven. Ook vonden ouders het minder belangrijk dat hun kind vijf dagen per week groente en fruit eet tijdens het 10-uurtje.
Mogelijke verklaringen hiervoor die uit het onderzoek naar voren kwamen:

- het belang van het motief 'het is gezond’ nam af als het kind ouder was
- meer productgerichte nadelen (beperkt houdbaar, snel bruin, geeft geknoei) 
- meer sociale tegenwerking (kind vraagt om andere snacks, klasgenootjes negatief over groente en fruit).

Dit betekent dat niet alleen jonge kinderen - want jong geleerd is oud gedaan - maar juist ook oudere kinderen (klassen) meer betrokken kunnen worden bij het stimuleren van groente en fruit op de basisschool.

Voordelen van meer groente en fruit op school

De ouders waren het over het algemeen eens dat het eten van groente en fruit tijdens het 10-uurtje verschillende voordelen voor het hun kind heeft:

- een goede gewoonte aanleren 
- voldoende voedingsstoffen binnen krijgen om te groeien
- de ouders die deze voordelen het meest herkenden, gaven vaker groente en fruit mee naar school.

Problemen bij meegeven groente en fruit voor 10-uurtje 

In het algemeen ervaarden de ouders relatief weinig problemen bij het meegeven van groente en fruit. Toch bleken de ouders die vaker negatieve punten ervaarden, minder vaak groente en fruit mee te geven. Ook hebben ze een minder positieve houding ten opzichte van groente en fruit voor het 10-uurtje.

Wat helpt?

In het onderzoek is aan de ouders ook gevraagd wat zij van verschillende ideeën vonden om kinderen meer groente en fruit te laten op school. Het meest aantrekkelijk vonden zij:

- activiteiten met de kinderen op school
- de leerkracht als rolmodel
- ouder-kind activiteiten op school 
- een leuk, praktisch meeneembakje.

Ouders stonden neutraal tegenover een abonnement waarbij op vijf dagen per week groente en fruit op school geleverd wordt voor het 10-uurtje. Ruim een derde van de ouders (38%) zou bereid zijn om te betalen voor een groente- en fruitabonnement en ze zouden een abonnement van 2-3 dagen per week wenselijk vinden. 

Vervolgonderzoek

In het vervolgonderzoek worden verschillende manieren in de praktijk toegepast om te onderzoeken of die kunnen helpen om het eten van groente en fruit tijdens het 10-uurtje makkelijker en vanzelfsprekender te maken voor kinderen op de basisschool, hun ouders en de school.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research in het kader van de PPS Groente en fruit op school, vanzelfsprekend! De rol van de ouders en school (TU 16007). 

Reacties en vragen

Reageren op bovenstaande? Of eigen ervaringen met gezonde leefstijl en school met ons delen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.  

Vragen over gezonde leefstijl op school? Kijk voor meer informatie op onze site. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos met 0800 – 5010 op schooldagen tussen 10.00 – 15.00.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld