Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Beperk schade gedupeerde vmbo-examenleerlingen in Maastricht

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws

De Onderwijsinspectie heeft na overleg met minister Slob en het College voor Toetsen en Examens besloten om de centrale examens van 354 vmbo-leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig te verklaren. Dat was nodig omdat de school zeer onverantwoord heeft gehandeld rond de schoolexamens. Ouders & Onderwijs roept minister Slob en de Tweede kamer op tot het beperken van de schade voor de gedupeerde leerlingen. Ouders met vragen hierover kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs. 

Wanbeleid school

Rond VMBO Maastricht is een situatie ontstaan waarin leerlingen de dupe zijn van het wanbeleid van hun school. Terwijl de waardevastheid van het diploma boven elke twijfel verheven moet blijven, vraagt deze situatie om een oplossing waarbij de schade voor leerlingen en ouders beperkt blijft. Een belangrijk element daarbij is dat ze in augustus zonder belemmeringen kunnen starten met de reeds gekozen vervolgopleidingen. Ouders & Onderwijs ziet hiervoor opties en vraagt de minister de leerlingen hierin zo veel mogelijk tegemoed te komen.

Schoolexamen reparen maar centraal examen laten staan

Regel is dat je enkel mag meedoen aan het centraal examen als je het schoolexamen hebt afgerond. Strikte toepassing daarvan zou betekenen dat de Maastrichtse leerlingen het centraal examen opnieuw moeten maken. Artikel 60 van het Eindexamenbesluit biedt in deze een uitweg in de vorm van een hardheidsclausule: “Onze Minister kan bij of krachtens dit besluit vastgestelde voorschriften buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover onverkorte toepassing zal leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.” Op deze basis kan de minister besluiten de CE-resultaten voor de Maastrichtse leerlingen te laten staan, terwijl het SE wordt aangevuld of gerepareerd, en de leerlingen alsnog dit schooljaar (en dus met zo min mogelijk vertraging) hun diploma kunnen halen.

Onzekerheid over vervolg

De Maastrichtse leerlingen en hun ouders zijn in onzekerheid over hun diploma en vervolgmogelijkheden. Ouders & Onderwijs vraagt van de minister en alle andere betrokken beslisnemers en professionals tot het uiterste te gaan om oplossingen te bewerkstelligen binnen de geldende regels. Bovenstaande oplossing behoudt de waardevastheid van het diploma en vergroot de kansen van de gedupeerde leerlingen om deze catastrofe zonder een jaar vertraging te boven te komen.

Hulp aan ouders en leerlingen

Ouders & Onderwijs is dagelijks beschikbaar via 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl om de betreffende ouders en leerlingen adequaat te informeren en hen met advies te ondersteunen in het lopende proces.

Update 27 juni 15.00uur: Minister Slob heeft zojuist laten weten dat de cijfers van het centraal eindexamen voor dit schooljaar gehandhaafd blijven. Dat betekent dat de leerlingen niet opnieuw het centraal eindexamen hoeven doen. Wel zijn er zeer veel en grote hiaten in de schoolexamens geconstateerd. Er wordt nu per leerling bekeken hoe zij zo snel mogelijk aan het PTA (programma van Toetsen en Afsluiting) kunnen voldoen. Een externe examencommissie coördineert dit en ziet hierop toe. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?