Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Betere communicatie over ondersteuning dyslexie nodig

 • Lotte Cats
 • Nieuws
Betere communicatie over ondersteuning dyslexie nodig

Er is gelukkig al veel bekend over dyslexie en wat leerlingen aan ondersteuning op school kan helpen. Echter is niet altijd bij ouders bekend wat ze van school kunnen verwachten. Ook de route naar een goede diagnose en daarna naar goede ondersteuning is voor veel ouders onduidelijk. Dit blijkt uit de signalen die wij van ouders binnenkrijgen. Lees ook wat u zelf kunt doen.

Waar lopen ouders tegenaan?

Uit de vragen die bij ons informatiepunt binnenkomen blijkt dat ouders vooral willen weten wat ze kunnen en mogen verwachten van de school. De vragen lopen behoorlijk uiteen: van het eerste vermoeden van dyslexie tot aan ondersteuning bij het eindexamen. De meeste vragen gaan over de
gegeven ondersteuning, het beleid van scholen en de inzet van hulpmiddelen. Daarbij blijken ouders vaak niet te weten waar ze informatie kunnen vinden en bij wie ze terecht kunnen voor hulp. De communicatie en afstemming tussen scholen en ouders zou beter kunnen, zo blijkt uit de ervaringsverhalen van ouders.

Grote gevolgen

De gevolgen van niet of te weinig gegeven ondersteuning blijken groot. Kinderen met dyslexie
vinden het niet meer leuk op school, worden onzeker en faalangstig, blijven vaker zitten, stromen
af, komen thuis te zitten en zakken voor hun examen. Dit alles vaak als gevolg van te weinig hulp bij hun leerprobleem en te lang wachten met onderzoek of het organiseren van de ondersteuning.

Doe tijdig onderzoek

Zodra er vermoedens bestaan van dyslexie bij zowel ouders als school, is het goed direct onderzoek te laten doen. Onderzoek geeft aanvullende informatie over zowel de benodigde ondersteuning als de leercapaciteiten van leerlingen. Dit kan helpen bij het opstellen van een goed plan van aanpak. Start bij de huisarts zodat een goede diagnose tot stand kan komen. Voor dyslexie-onderzoek is bij de gemeente vaak budget beschikbaar.

Wat kunt u doen?

Het blijkt als ouder lastig bij de school voeten aan de grond te krijgen. Wij adviseren u:

 • Bekijk de informatie in de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel en een eventueel dyslexieprotocol. Kunt u die niet vinden? Vraag ernaar bij de intern begeleider of de zorgcoördinator.
 • Maak duidelijke afspraken met de school en zet deze op papier.
 • Probeer met de school in gesprek te blijven. Plan bij een afspraak over ondersteuning aan het eind een vervolgafspraak. De zorgcoördinator en de mentor/leerkracht zijn het eerste aanspreekpunt. Stuur niet voor elke vraag een email, maar probeer bijvoorbeeld om de week contact te hebben. Misschien is het mogelijk om te bellen op afgesproken tijden om elkaar te informeren over hoe het gaat. Praat over oplossingen en draag die ook aan.
 • Is de ondersteuning die de school kan geven onvoldoende? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband.
 • Loopt u tegen problemen aan? Dan kunt u bellen of emailen met ons informatiepunt.

Wat kunt u als MR lid doen?

Als MR lid praat u mee over het beleid ten aanzien van de ondersteuning voor leerlingen. U praat daarnaast mee over de communicatie met ouders. Wij geven u het volgende mee:

 • Zorg dat in de schoolgids duidelijk omschreven staat waar ouders de informatie over ondersteuning kunnen vinden. Doe dit in begrijpelijke taal. Benoem bijvoorbeeld dyslexie, hoogbegaafdheid en adhd. In een digitale schoolgids kun je zelfs de link naar belangrijke documenten zelf opnemen. Op die manier is het voor ouders makkelijk om alle informatie te vinden en rustig door te lezen.
 • Bekijk het beleid: het schoolondersteuningsprofiel en een eventueel dyslexieprotocol. Is dit beleid helder? Is het voor ouders duidelijk waar ze terecht kunnen? Staat het samenwerkingsverband genoemd, met contactgegevens? Staat expliciet omschreven welke ondersteuning er mogelijk is voor bijvoorbeeld de eindtoets, de cito-toetsen of het schoolexamen? Word een contactpersoon op school benoemd waar ouders terecht kunnen?
 • Bespreek met school of digitale ondersteuningsmiddelen voorafgaand aan een toets getest worden, zodat kinderen niet de dupe worden van niet-werkende systemen.
 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?