Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

'Betrek ouders bij toekomst van de school'

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws

Het Kennisplatform Leerlingendaling (Ministerie van OCW) organiseerde op 15 juni de laatste bijeenkomst voor de zomer. Arline Spierenburg en Kaja Sariwating (Ouders & Onderwijs) gaven een presentatie over het belang van ouders betrekken bij de toekomst van de school. Sonja Hofstee van Stichting Behoud Kleine Scholen was door Ouders & Onderwijs uitgenodigd om haar ervaringen te delen.

Kennisplatform Leerlingendaling
In het Kennisplatform Leerlingendaling worden ideeën uitgewisseld en knelpunten besproken. Verschillende organisaties zijn dagelijks bezig met leerlingendaling. Voor hun eigen doelgroep of bedrijfstak. Het platform is er om gezamenlijk tot verbeterpunten te komen. Het platform wordt gefaciliteerd door het ministerie. Met vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers, onderwijspersoneel gaat Ouders & Onderwijs regelmatig in gesprek over de rol van ouders bij leerlingendaling.

Meer bewustwording van leerlingendaling
De zorgvuldige sluiting (adviesrecht) en fusie (instemming) van een school is wettelijk verankerd via het medezeggenschapsrecht. Ouders & Onderwijs proeft echter dat ouders in de MR soms over onvoldoende informatie beschikken om volwaardig mee te praten met het bestuur. Daarentegen kloppen steeds meer ouders aan bij Ouders & Onderwijs met vragen over leerlingendaling. Sommigen vragen zich af of krimpende leerlingenaantallen slecht zijn voor de onderwijskwaliteit. Anderen willen weten hoe zij via de medezeggenschapsraad invloed kunnen uitoefenen op een fusie of sluiting. 

Toekomstbestendig onderwijs
De sluiting van scholen is soms onvermijdelijk. Ouders & Onderwijs pleit wel voor zorgvuldige afwegingen. Schenk aandacht aan de wensen van alle spelers in de regio en praat met de gemeenschap over de (on)mogelijkheden. Betrek ouders in een vroeg stadium en ga met hen in gesprek. Wat betekent de sluiting van de laatste school voor het dorp? En hoe kunnen we het onderwijs in de regio samen toekomstbestendig maken?

Wervel en protest
Arline en Kaja benadrukken een zorgvuldige aanpak en het belang dat schoolbesturen een fusie of sluiting niet moeten overhaasten ook in een interview op www.leerlingendaling.nl, een informatiepunt over leerlingendaling. Breng eerst de problematiek in beeld en bekijk de sluiting van een school in regionaal perspectief. Heeft de school bepaalde kwaliteiten die andere scholen niet bieden? En wat betekent dat bij sluiting? ‘Een zorgvuldig proces en open communicatie zijn essentieel. Werken onder te hoge tijdsdruk leidt vaak tot spanningen’, aldus Arline. De ervaring leert dat onvoldoende afstemming met ouders leidt tot conflicten en protestacties. En laten we dat nou eens vermijden.

Vragen en ervaringen?
Ervaring met krimp of leerlingendaling? Laat het ons weten! Direct mailen kan naar kaja.sariwating@oudersonderwijs.nl of arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl. Liever bellen? De informatiedienst van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 - 15.00 via 0800 - 5010.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?