Bijeenkomst over kinderen met chronische aandoeningen

  • Mark Weghorst
  • Agenda

Op 23 november 2017 komen ouders van kinderen met chronische aandoeningen opnieuw bij elkaar in Amersfoort. Ditmaal bij Seats2Meet. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste inventarisatie van 22 september jl. die Ieder(in), Zorgeloos met Diabetes naar School en Ouders & Onderwijs organiseerden.

Zichtbaarheid en belangenbehartiging

De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst op 22 september was dat ouders deelden dat hun kinderen binnen het onderwijs zo moeizaam zichtbaar waren. Kinderen met chronische aandoeningen gaan veelal naar gewone scholen, zitten in gewone klassen en doen gewone dingen. Het enige verschil is hun chronische aandoening, waardoor ze te kampen hebben met plotselinge problemen van hun belastbaarheid. Het kan gemakkelijk gebeuren dat ze (even) uitvallen of dat dingen (even) niet lukken. 

Voor ouders is het overleg over hun kind op school één van de grootste zorgpunten. Het dagelijks omgaan met de bijzonderheden van hun kind vergt ook veel, maar de grootste zorg is toch steeds weer de communicatie over hun kind met anderen. 

Acties

Vanuit de eerste bijeenkomst zijn een aantal acties tot stand gekomen. Zo wordt er na deze vergadering in een werkgroep doorgewerkt aan een plan om ouders te ondersteunen met materiaal om het gesprek op school te kunnen voeren. De ondersteunende materialen van Zorgeloos met Diabetes naar School staan daar model voor. Ook nieuwe deelnemers kunnen hier aan meedoen.

Daarrnaast zoeken we ook naar mogelijkheden om de belangen van kinderen met chronische aandoeningen in het onderwijs te behartigen. We denken na over het vormen van een alliantie van de betrokken partijen (de organisaties waar ouders zich bij aangesloten hebben) om dit vorm te geven. 

Interesse?

Deelnemen kan nadat je je hebt aangemeld. Heb je interesse in deze bijeenkomst? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst via de mail bij mark.weghorst@oudersonderwijs.nl. Je krijgt dan ook het verslag van de vorige bijeenkomst. 

Praktisch

Datum 23 november 2017
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Plaats Seats2Meet - Amersfoort station 
Reiskosten Ouders die reiskosten moeten maken kunnen deze declareren

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?