Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Blog: Ouders in het onderwijs...

  • Arline Spierenburg
  • Blog

- Miriam Gianotten -

Ouders en onderwijs is onderwerp van gesprek, we praten over ouderbetrokkenheid en de standpunten zijn heel divers. Zelfs de term ouderbetrokkenheid is niet eenduidig gedefinieerd: Gaat het om de wijze waarop ouders hun kinderen ondersteunen met betrekking tot hun schoolwerk? Gaat het om de aantallen keren dat ouders meegaan met excursies en scholen versieren voor carnaval? Gaat het om het luizenpluizen en leesmoederen (of –vaderen)? Gaat het om deelname in medezeggenschapsraden en ouderraden? Of gaat het hier om een meedenken en meebeslissen van ouders over het onderwijs aan hun eigen kind? We kunnen verschil maken tussen ouderbetrokkenheid, medezeggenschap en ouderparticipatie, en vervolgens kunnen we concluderen dat ouders in het onderwijs heel hard nodig zijn, op al deze gebieden.

En voor alle duidelijkheid; onder ouderbetrokkenheid verstaan we de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen, wat tot uiting komt door belangstelling te tonen, te begeleiden bij huiswerk, en in gesprek te gaan met school (leerkrachten en begeleiders), indien nodig.

Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap, momenteel. Scholen krijgen de opdracht ervoor te zorgen dat de ouderbetrokkenheid toeneemt, omdat bewezen is dat dit voor een beter studieresultaat zorgt. Een mooi streven, hoewel de opdracht net zomin eenduidig wordt opgevat als ouderbetrokkenheid is gedefinieerd.

Maar… moet ouderbetrokkenheid niet een opdracht zijn aan de ouders? Zijn zij niet verantwoordelijk voor hun betrokkenheid en de manier waarop zij dit vormgeven? En natuurlijk is het dan heel mooi dat scholen ouders, die dit lastig vinden, hierin faciliteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de ouderkamers, de taalcursussen en informatieavonden. Maar het kan ook andersom; ouders die school informeren en adviseren over hun kind, die wellicht kunnen helpen met bijvoorbeeld het opzetten van een plusklas of juist kunnen helpen met extra leestijd voor de kinderen die dat nodig hebben.

Ouders als sparring partner, en niet alleen als het niet goed gaat met een kind, dat lijkt nog lastig. Zowel ouders als leerkrachten worstelen met de vraag waar de grenzen liggen, met betrekking tot wat je van elkaar mag verwachten. En in een situatie waarin mensen het niet eens zijn met elkaar, dus ook bij leerkracht en ouder, kunnen de emoties hoog oplopen. Zeker wanneer het gaat om een kind.

Natuurlijk weet ik niet of dit aan de hand is geweest bij de redelijk recente incidenten waarbij ouders fysiek geweld hebben gebruikt tegen leerkrachten, maar het is niet ondenkbaar. En fysiek geweld mag natuurlijk niet! Zo laat ook Joany Krijt van vakvereniging CNV in haar reactie weten. Zij is voorstander van een contract tussen ouders en school, maar dat zal deze excessen, waar hier toch echt sprake van is, niet tegengaan. Waarom dan toch, in een reactie op een dergelijk exces, dit school-ouder contract aanhalen? Er wordt gesteld dat het gezag van leerkrachten wordt ondermijnd door mondiger ouders, en dat een contract kan helpen confrontaties te voorkomen. Wat moet dit contract dan inhouden? Wordt het een soort muilkorf voor ouders?

Het is juist zaak om meer in gesprek te gaan en te blijven, investeren in een goede relatie, met wederzijds respect. Daarmee worden de verwachtingen al duidelijk(er) voordat zich een eventueel probleem voordoet. Intermenselijke relaties zijn ons niet vreemd, dagelijks hebben we op verschillende manieren contact met andere mensen. En daarvoor hebben we ook geen contract nodig. Openheid, respect en gezond verstand brengen ons verder dan een contract.

En laten we niet vergeten; dagelijks hebben duizenden ouders en leerkrachten contact met elkaar, bij het wegbrengen of halen van de kinderen, bij gesprekken, bij het leesmoederen (of –vaderen) en noem maar op. En wie van u heeft geen leerkracht of docent in de vrienden- of kennissenkring? En hoeveel leerkrachten hebben zelf geen kinderen, en functioneren dus ook als ouder op een school? En in die contacten gaat het vaker goed dan fout. En daar bouwen we op verder.

Miriam Gianotten over zichzelf: 'Ik ben moeder van drie hoogbegaafde kinderen en werkzaam als docent en educatief auteur. Verder ben ik bezig met de ECHA-opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist. En ik ben actief als vrijwilliger, onder andere in de werkgroep 'Ouders en school samen' van Ouders & Onderwijs. Ik houd van volleyballen, lezen en het allermeest van mijn kinderen!

Steeds meer ouders reageren in de vorm van een blog aan Ouders & Onderwijs over eigen ervaringen rond ouders en onderwijs. Ook uw blog op onze site? Of reageren op bovenstaande blog?
Dat kan via onderstaand formulier of mailen aan informatie@oudersonderwijs.nl

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld