Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Boekrecensie "Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid"

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

boekrecensie -

Mirjam Hubert las het boek ‘Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid’ en schreef een recensie over dit boek voor ouders.

Bij ouderbetrokkenheid gaat het in de kern om relaties tussen mensen, over de verschillende dynamieken die daarbij meespelen en over gevoelens die dit los maakt bij jezelf als persoon.

Voor het boek ‘Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid’ interviewde Harriet Marseille tal van schoolleiders, bestuurders, leraren, ouders en onderwijsadviseurs over het onderwerp. Dat heeft veel aansprekende voorbeelden opgeleverd over hoe de samenwerking tussen ouders en school wel of niet van de grond komt. Een ouder: “Op onze school is de communicatie met ouders nog te veel eenrichtingsverkeer. De school stuurt vaak informatie uit en krijgt daarop vrijwel geen respons.”  

Het boek beschrijft verschillende dynamieken rond school en ouders. Hoe snel gaan we in de alledaagse praktijk over tot het veroordelen van de ander? En hoe belemmert dat het wederzijds respect? Wat als een schoolleider die zich niet gewaardeerd voelt door ouders, extra haar best doet terwijl dat alleen maar tot meer frustratie leidt?

Wie denkt dat goede ouderbetrokkenheid gelijk staat aan ouders hun zin geven, slaat de plank mis. Grenzen aangeven en de rug recht houden, is onmisbaar. Een schoolleider die over zich heen laat walsen door een leerkracht, een ouder of een bestuurder, zal geen successen boeken. Om te laten zien welke kwaliteiten een schoolleider nodig heeft, gebruikt de schrijver de vergelijking met dansen. Marseille: “Het samen dansen vraagt om een goede balans in leiden en volgen. Als schoolleider moet je kunnen dansen met ouders en met je teamleden. En ook met de mensen waarmee je bovenschools te maken hebt, zoals het schoolbestuur.”

In het boek staan veel voorbeelden van de relatie tussen school en ouders. Het boek is daarom niet alleen bedoeld voor schoolleiders, maar ook interessant voor ouders. Met name om een beeld te krijgen van zaken waar schoolleiders in hun contacten met ouders tegen aanlopen. En om zich beter te kunnen inleven in de positie van leraren en de verschillende loyaliteiten van een schoolleider. Zo komt uit voorbeelden ook naar voren dat leraren op kunnen zien tegen oudergesprekken. Die proberen dat liever te verbergen door een bepaalde houding aan te nemen, waardoor een goed gesprek met ouders niet lukt. Als ouders in staat zijn hier doorheen te prikken en het minder bedreigend te maken, kan dit tot een beter gesprek leiden. Ouder: “Als je ouders niet de gelegenheid geeft om mee te praten en hun mening te geven, lopen de irritaties langzaam maar zeker op. Scholen klagen over kritische ouders, maar met deze opstelling creëren ze volgens mij zelf steeds kritischer ouders.”

Het boek is verder ook een aanrader voor medezeggenschapsraden. Het maakt hen beter in staat om feedback te geven over het functioneren van de school en de schoolcultuur. Wat is de gewenste schoolcultuur en hoe realiseer je die in de dagelijkse praktijk van de school? Waar worstelt de school mee? Wat is nodig om een schoolcultuur te veranderen? Zeker als er sprake is van een angstcultuur is het nodig om pijnpunten te kunnen benoemen.

Leraren kunnen na het lezen van dit boek er meer van doordrongen raken dat ouders geen aanval op de school willen doen als er iets mis is gegaan, maar dat zij verbetering voor hun kind willen zien. Dat vraagt van leraren verder te kijken dan de eigen stereotypen van lastige ouders. Die stereotypen vormen vaak een belemmering in het contact. Verder krijgen leraren handvatten hoe ze ouders als gelijkwaardige partners kunnen behandelen.

Thema-adviseur Arline Spierenburg van Ouders & Onderwijs sprak ook met Harriet Marseille over de samenwerking tussen ouders en school voor het boek. “Niet alle scholen staan open voor wat de ouder te vertellen heeft. In plaats van te luisteren, schieten scholen in de verdediging. Als je ouders de mogelijkheid gunt om hun verhaal te komen doen over hun kind, investeer je in de relatie.”

Voor de schoolbestuurder, die de schoolleider aanstuurt, biedt het boek door de systematische aanpak een mooi raamwerk om over de regie door de schoolleider of juist het ontbreken daarvan in gesprek te gaan. Zelfinzicht vraagt van tijd tot tijd ook een positief kritische spiegel van iemand die er van een afstand naar kan kijken. Het boek leent zich ook prima als basis voor intervisie tussen schoolleiders. Schoolbestuurder: “Als directeuren teveel werken volgens vaste protocollen, loopt de samenwerking met ouders vast. Wanneer ze de eigen regels teveel op het netvlies hebben staan, verliezen ze het belang van de ouders uit het oog.”

Marseille, H. Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid; Met ambitie en lef naar een nieuwe regie, Bazalt, Rotterdam, 2016.

Mirjam Hubert is moeder van twee jongens in groep 3 en 4. Wat haar drijft is prikkelend en goed onderwijs voor iedereen. Ze zit in de GMR, denkt landelijk mee over de meerwaarde en versterking van medezeggenschap van ouders. De meeste voldoening haalt ze uit het flitslezen met kinderen en de technieklessen die ze met een paar ouders geeft.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld