Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Brief Ouders & Onderwijs over rekentoets

 • Arline Spierenburg
 • Nieuws

Woensdagochtend 1 juli 2015 is er een Kamerdebat over de stand van zaken rond de rekentoets. Met het oog op dit debat heeft Ouders & Onderwijs de Tweede Kamer een brief gestuurd.

De brief
Het rekenonderwijs in Nederland moet beter en kan beter. Ouders & Onderwijs stelt de Kamer voor dat de rekentoets pas deel kan uitmaken van de slaag/zak-regeling wanneer zeker is dat leerlingen niet de dupe worden van de toepassing van de toets. De rekentoets eerder verplicht stellen, betekent dat meer talent verloren gaat dan dat we winnen in de rekenvaardigheid van leerlingen. Leeringen mogen niet de dupe worden van het rekenonderwijs  dat nog niet op orde is.

Ouders & Onderwijs pleit verder voor:

 • meer inzet op het verbeteren van het rekenonderwijs;
 • duidelijke uitleg van de rol en de invoering en van de rekentoets;
 • garanties voor leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen om hun diploma of startkwalificatie te kunnen halen.

Met de brief reageert Ouders & Onderwijs op de zevende voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015 van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW. De brief omvat ook een samenvatting van de signalen van ouders die Ouders & Onderwijs kreeg.  De brief gaat verder op het eerdere pleidooi van Ouders & Onderwijs dat eerst het rekenonderwijs op de scholen in orde moet zijn voordat de rekentoets in de slaag-/zakregeling kan worden opgenomen.

Signalen van ouders
In de afgelopen maanden heeft Ouders & Onderwijs verschillende signalen en vragen van ouders over de invoering van de rekentoets gekregen.  Deze vragen en signalen zijn samen te vatten in vijf categorieën:

 • Ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het rekenonderwijs. Ze zien de invoering van de rekentoets niet als de oplossing om het rekenonderwijs te verbeteren.
 • Ouders vinden het in deze fase nog niet terecht dat de rekentoets in de slaag/zakregeling wordt opgenomen
 • Ouders voorzien dat hun kind geen diploma zal halen als de rekentoets onderdeel is van de slaag/zak-regeling van het examen.
 • Ouders van kinderen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen zoeken naar ruimere mogelijkheden van vrijstellingen rond de rekentoets
 • Ouders hebben veel behoefte aan heldere informatie rond de rekentoets. De regels en de geleidelijke inwerkingtreding zijn erg ingewikkeld. Tot nu heeft duidelijke informatie ontbroken.

Wat vindt u van de rekentoets of heeft u hierover een vraag? Neem contact op met Ouders & Onderwijs via 0800-5010 of mail vraag@oudersonderwijs.nl

 

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld