Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Brief Ouders & Onderwijs over passend onderwijs

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws

Dinsdagavond 30 juni vindt er een Algemeen Overleg plaats van de Vaste Commissie voor OCW over de stand van zaken passend onderwijs. Met het oog op dit debat heeft Ouders & Onderwijs samen met andere ouderorganisaties een brief opgesteld.

Deze brief is opgesteld naar aanleiding van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs, een eigen onderzoek onder de achterban van ouders en een analyse van de signalen die Ouders & Onderwijs het afgelopen jaar bereikten. De brief bouwt voort op de inbreng die Ouders & Onderwijs had in het Rondetafelgesprek op 16 juni 2015.

De opmerkingen over de voortgang van passend onderwijs zijn samen te vatten onder drie
hoofdpunten. Deze hoofdpunten zijn voorzien van conrete verbetervoorstellen namens ouders. 
1. De informatie aan ouders
2. De communicatie met ouders
3. De positie van ouders

Idee achter passend onderwijs
Opvallend is dat ouders nog steeds het idee achter passend onderwijs delen. Ze kunnen dit los zien van de uitvoering van deze ideeën. Echter de uitvoeringspraktijk geven deze ouders een dikke onvoldoende. 

Kern
De kern van de boodschap van Ouders & Onderwijs en de andere bij deze brief betrokken partijen is dat de informatie op orde moet zijn, dat de communicatie met ouders goed moet verlopen en dat ouders waar nodig in positie gezet worden om hun rol effectief te kunnen invullen. Met bijsturingen op juist deze punten is het mogelijk dat passend onderwijs in alle regio’s een succes kan worden. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld