Centrale Eindtoets beter gemaakt

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws
Centrale Eindtoets beter gemaakt

Vanaf woensdag 10 mei zijn de resultaten van leerlingen beschikbaar voor de basisscholen die de Centrale Eindtoets in 2017 hebben gemaakt. Gemiddeld maakten de leerlingen dit jaar de toets beter dan in voorgaande jaren.  

Hoger gemiddelde dan eerdere jaren 

De gemiddelde score voor de eindtoets in 2017 is 535,6. Dat is hoger dan in de jaren hiervoor.  
Het best passende brugklastype hierbij is gemengde/theoretische leerweg en havo.   
Ook haalden iets meer leerlingen voor de Centrale Eindtoets een score die past bij vwo en iets minder leerlingen een score voor vmbo bb. 
Vijf van de 121.516 leerlingen die de Centrale Eindtoets maakten, hadden alle opgaven goed. Vorig jaar had geen enkele leerling 0 fouten. In totaal haalden 6.154 leerlingen de maximale standaardscore van 550.


Het College voor Toetsen en Examens, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets, heeft aangegeven te gaan onderzoeken wat de achtergrond van het hogere gemiddelde is. 

Eénderde heroverweging schooladvies  

Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen. Net als eerdere jaren komt ook in 2017 bijna een derde van de leerlingen in aanmerking voor heroverweging van het advies.

Niet alle heroverwegingen leiden tot aanpassing

​In voorgaande jaren kreeg het merendeel van de leerlingen geen aanpassing van het advies. Het is daarom raadzaam zodra  de uitslag van de eindtoets bekend is in gesprek te gaan met de school. Bij een uitslag die hoger is dan het advies mag u de school om aanpassing vragen. In overleg met ouders en leerling bekijkt de school of het advies wordt aangepast. De school neemt uiteindelijk de beslissing. 

Zes eindtoetsen

Naast de Centrale Eindtoets zijn er nog vijf andere eindtoetsen. Elke toetsaanbieder maakt op een zelfgekozen datum de resultaten van de toetsen aan de scholen bekend. Vraag naar de exacte datum op de school van uw kind. 

Vragen en reacties

Vragen over de overgang naar het voortgezet onderwijs, het schooladvies of de eindtoets? Kijk voor meer informatie op onze site. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel op schooldagen kosteloos tussen 10.00 - 15.00 met onze informatiedienst via 0800 - 5010.

Reageren op dit bericht? Gebruik daarvoor onderstaand formulier.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld