Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

CIAO!-netwerk start facebookgroep

  • Mark Weghorst
  • Nieuws

Op donderdag 29 maart was er weer een bijeenkomst van het CIAO!-netwerk. Het uitwisselen van ervaringen van ouders van een kind met een chronische ziekte stond centraal. Een facebookpagina is gestart en het netwerk krijgt steeds verder vorm.  

CIAO!

Het CIAO!-netwerk is een netwerk van ouders van schoolgaande kinderen met chronische aandoeningen. Het doel van dit netwerk is de zichtbaarheid van hun kinderen in het onderwijs en in het beleid te verbeteren. Deze kinderen hebben door chronische aandoeningen (zoals bijvoorbeeld epilepsie, astma, diabetes, hypermobiliteitssyndroom, spierziekte, hoofdpijn) vaak te maken met problemen op school. Zo is de belastbaarheid, wat kan ik aan en lukt het altijd op dezelfde manier, een gemeenschappelijk gegeven. Het helpt dan erg als de school weet heeft van deze bijzonderheden. 

In iedere klas

Het is niet helemaal duidelijk om hoeveel kinderen het gaat. De cijfers lopen uiteen van 1 op de 10 tot 1 op de 20 kinderen, afhankelijk van welke kinderen worden meegeteld. In iedere klas zit dus tenminste 1 kind met een chronische aandoening. Veelal gaan deze kinderen naar het reguliere onderwijs en doorlopen ze het onderwijs zonder problemen. Hun situatie brengt met zich mee dat ze altijd rekening moeten houden met hun aandoening. 

Zichtbaarheid in de klas en in beleid

De zichtbaarheid van deze kinderen verbeteren is op twee fronten nodig: in de klas en in het beleid. Voor de zichtbaarheid in de klas ontwikkelen we een gespreksleidraad waarmee ouders en kinderen het gesprek op school kunnen voeren. Een aantal zaken zijn gemeenschappelijk, maar er is ook ruimte voor aandoeningsspecifieke informatie. Een goed gesprek en goede afspraken op school zorgt voor betere zichtbaarheid. 
Parallel hieraan wordt ook gewerkt aan betere zichtbaarheid in het beleid. Een eerste inventarisatie van de ondersteuningsplannen passend onderwijs laat zien dat deze leerlingen nog niet goed op het netvlies staan. Dat kan dus beter. 

Facebookgroep

Om de deelname en de reikwijdte van het netwerk te vergroten is een facebookgroep gestart. Ouders kunnen zich aanmelden voor deze besloten groep en ervaringen uitwisselen. Ook de verdere plannen komen daar aan de orde. Het geeft ouders de mogelijkheid om ook zonder dat ze aanwezig kunnen zijn bij bijeenkomsten mee te denken over de ontwikkelingen. 

Project

Het CIAO!-netwerk legt de laatste hand aan een projectplan, waarmee ze proberen het verdere project te financieren. Voor het realiseren van de gespreksleidraad en de informatievoorziening is het nodige werk te verzetten. Het CIAO!-netwerk en de facebookgroep zijn in ieder geval goed van start gegaan. 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Mark Weghorst.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?