Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Dat was een goed gesprek! 

 • Arline Spierenburg
 • Nieuws
Dat was een goed gesprek! 

"Ik zou graag willen dat de school van mijn kind niet alleen naar zijn cijfers kijkt, maar vooral met ons in gesprek gaat over de brede ontwikkeling van mijn kind." Dit en meer haalden ambassadeurs van Ouders & Onderwijs op uit gesprekken met ouders. Op 22 juni kwamen de ambassadeurs in Utrecht bij elkaar. In het eerste deel blikten we terug op wat hen opviel. Ook zijn er signalen en ervaringen gedeeld van ouders welke ze op verschillende onderwijsthema's hoorden. Daarna kregen de ambassadeurs een workshop over Clean Language, een methode om op een zorgvuldige manier een gesprek te leiden. 

Ambassadeurs en Goed Gesprek

Om te horen wat er onder ouders rondom de scholen van hun kind(eren) speelt, heeft Ouders & Onderwijs 'Goed Gesprek' ontwikkeld. In een open gesprek ontmoeten ouders elkaar en gaan ze in gesprek met een ambassadeur van Ouders & Onderwijs. 
Deze inbreng is van groot belang voor de rol van Ouders & Onderwijs als gesprekspartner in de onderwijssector. Naast de signalen via het informatiepunt zijn dit namelijk ook directe ervaringen van ouders over allerlei onderwijsthema's. De adviseurs van Ouders & Onderwijs gebruiken deze signalen om in de onderwijsssector te werken aan het beste onderwijs voor alle kinderen.  

Wat leeft er onder ouders?

In de onderwerpen die ouders bij Goed Gesprek inbrengen valt het op dat de gesprekken vooral gaan over: 

 • rol van en voor ouders 
 • schooladvies en eindtoets 
 • zorg in school  
 • startgesprek/voortgangspgesprek 
 • veiligheid en pesten 

Uit de evaluatie blijkt dat ouders het initatief Goed Gespek een prettige manier vinden om met andere ouders over het onderwijs van hun kinderen te spreken. Er leven genoeg vragen om aan elkaar te stellen.  

De ambassadeurs worden steeds creatiever in het vinden van een locatie om met ouders in gesprek te gaan. Zo wordt Goed Gesprek op scholen gevoerd met groepjes ouders in een ouderkamer, maar ook met ouderraden en medezeggenschapsraden. Verder zoeken ambassadeurs ouders actief op rond buurthuizen, verenigingsgebouwen van speeltuinen en bibliotheken. 

Ondersteuning ambassadeurs 

In de halfjaarlijkse bijeenkomst van ambassadeurs is er ook ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden. Deze keer kregen de ambasssadeurs een workshop Clean Language aangeboden. Dit is vaardigheid die ingezet kan worden om een gesprek zorgvuldig te leiden. Het helpt de ambassadeur om de deelnemers van een gesprek op een juiste manier te ondersteunen zodat zij hun verhaal helder en duidelijk vertellen. Ambassadeur: 'was een superworkshop en zeer leerzaam!' 

Komt u onze ambassadeurs versterken?

Spreken de bovenstaande thema's u aan?  

 • Heeft u interesse om zelf ambassadeur te worden en oudergesprekken te voeren? 

 • Wilt u met een groep ouders starten met bijeenkomst voor nieuwe ambassadeurs op locatie? 

 • Heeft u al een groep ouders voor een 'Goed Gesprek!' maar nog geen ambassadeur?  

Meld u dan aan of stel uw vraag via arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl. Ook voor vragen over de rol van ambassadeurs en ‘Goed Gesprek!’. 

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld