Deelnemers Curriculum.nu bekend

  • Marieke Boon
  • Nieuws
Deelnemers Curriculum.nu bekend

De leraren en de schoolleiders die deelnemen aan Curriculum.nu zijn vrijdag 15 december 2017 op feestelijke wijze bekend gemaakt. Zij gaan zich buigen over het nieuwe currriculum voor het basis- en voortgezetonderwijs. De scholen die als ontwikkelscholen aan de slag gaan, worden begin 2018 onthuld. De officiële aftrap van de ontwikkelfase van Curriculum.nu is in maart. 

Diverse afspiegeling in de ontwikkelteams

Uit alle aanmeldingen zijn 125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs geselecteerd. Er is gezocht naar variatie in schoolsoort, ervaring en onderwijsprofiel (van traditionele scholen tot vernieuwingsscholen). Motivatie en competenties, zoals ervaring met curriculumontwikkeling en resultaatgerichtheid, gaven vervolgens de doorslag. In de ontwikkelteams zitten deelnemers uit alle windstreken, waarin stad en buitengebied vertegenwoordigd zijn. 

Leraren en schoolleiders in the lead

De deelnemers gaan zich de komende tijd bezig houden met de vraag wat leerlingen per leergebied moeten kennen en kunnen. De deelnemers nemen plaats in een ontwikkelteam: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. In het voorjaar 2019 leveren zij hun advies op. Dit is de basis voor nieuwe kerndoelen en eindtermen, die het Ministerie van OCW gaat bespreken met de Tweede Kamer. 

Betrokkenheid leerlingen, ouders, vervolgonderwijs

De introductiebijeenkomst stond in het teken van de opdracht en het proces waar de deelnemers komend jaar mee aan de slag gaan. Ook maakten de leraren en schoolleiders kennis met de leden van de Coördinatiegroep. De Coördinatiegroep behartigt de belangen van leerlingen, ouders, leraren, bestuurders en schoolleiders. Ook zorgen ze voor de betrokkenheid van andere partijen. “Leraren en schoolleiders zijn aan zet, maar zij kunnen hun opdracht niet volbrengen zonder de inzichten uit het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap”, aldus Theo Douma, voorzitter van de Coördinatiegroep.

Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs, en lid van de Coördinatiegroep Curriculum.nu: “Ouders merken dat het onderwijsprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs aan vernieuwing toe is. Vanuit die ervaring is Ouders & Onderwijs nauw betrokken bij Curriculum.nu en draagt bij aan de betrokkenheid van ouders binnen de ontwikkelscholen.”

De leden van de Coördinatiegroep spraken in Utrecht hun steun uit aan de deelnemers. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?