Denk mee over medezeggenschap schoolbegroting

MedezeggenschapBegroting
  • Kaja Sariwating
  • Nieuws
Denk mee over medezeggenschap schoolbegroting

Het instemmingsrecht voor de medezeggenschap op de hoofdlijnen van de begroting laat nog even op zich wachten. Staatssecretaris Dekker informeerde de Tweede Kamer hier vorige maand over. Er volgt eerst een veldconsultatie. Ouders & Onderwijs roept alle actieve ouders in de medezeggenschap op om mee te denken. Wat moet worden begrepen onder "de hoofdlijnen van de begroting"?

Van advies tot instemming

Tot op heden heeft de medezeggenschap een adviesrecht op de hoofdlijnen van de begroting. De nieuwe plannen voorzien in een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Ook ouders (en leerlingen) moeten daardoor ieder jaar instemmen met de hoofdlijnen van de begroting. Het plan om de medezeggenschap een grotere rol te geven dateert al van mei 2016.

Hoofdlijnen begroting niet duidelijk genoeg

De hoofdlijnen van de begroting betreffen globaal de uitgaven voor het onderwijs, huisvesting en het personeel. Staatssecretaris Dekker laat in zijn brief weten dat de regering de plannen gaat heroverwegen, omdat nog onduidelijk is welke onderwerpen deel uitmaken van de hoofdlijnen van de begroting. Op korte termijn volgt er een veldonderzoek waarbij wordt gekeken naar de werking van het huidige adviesrecht en de verwachte werking van het voorgestelde instemmingsrecht voor de medezeggenschap. Ouders & Onderwijs werkt hieraan mee.

Denk met ons mee

Ouders & Onderwijs roept actieve ouders in de medezeggenschap op om input te leveren voor het veldonderzoek. Wij gaan graag met ouders in gesprek. Neem daarvoor voor 1 september 2017 contact op met Kaja Sariwating via kaja.sariwating@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?