Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Duidelijke wensen bij lansbreker-ouders

thuiszitter; lansbrekers; ouders
  • Mark Weghorst
  • Nieuws

Het werd vrijdagmiddag 16 september maar weer eens duidelijk wat ouders nodig hebben in de strijd tegen uitval in het onderwijs. Ouders willen betrokken worden, niet alleen in de directe situaties rond hun kinderen, maar juist ook in de overleggen over de aanpak van het achterliggende probleem.

Lansbreker-ouders gevonden

De lansbreker-beweging is sinds begin dit jaar op zoek naar verbinding en samenwerking met ouders. De partijen die deze beweging zijn gestart (LECSO, Gedragswerk, Ingrado, Ouders & Onderwijs en LBBO) zijn er samen van overtuigd dat oplossingen alleen tot stand kunnen komen in overleg en met de betrokkenheid van ouders. Daarom ook nodigden we ouders uit om deel te nemen in deze beweging. We hebben deze vrijdagmiddag ouders gevonden die graag mee gaan werken aan deze beweging. 

Kritiek

Er was ook kritiek op de lansbrekers-beweging. Zo vonden de aanwezige ouders dat er veel te voorzichtig werd omgegaan met het betrekken van ouders in de lansbrekers-trainingen die dit najaar zijn begonnen. Deze trainingen richten zich vooral op professionals en hoewel er ook ouders zijn die zich aangemeld hebben, voelen niet alle ouders zich welkom. Het is één van de belangrijke boodschappen van de middag die we meenemen in het overleg over het vervolg. 

Een tweede belangrijke overweging was de naamgeving. LANS in lansbrekers staat voor Leerlingen Allemaal Naar School. Voor de ouders gold dat 'school' wel wat ruimer gezien mocht worden. Een recht op onderwijs veronderstelt niet hetzelfde als naar school gaan en in sommige gevallen vragen de oplossingen om een ruimer kader voor school. 

Halen en brengen

Naast dat de lansbrekers op deze middag informatie zochten bij ouders werd er ook informatie gebracht. Dit gaf een goede gelegenheid om in te gaan op de achtergronden van de lansbrekers. Daar bestaan nog steeds misverstanden over. Lansbrekers is vooral een beweging van goedwillende mensen die schooluitval willen tegengaan. 

Er was uitgebreid aandacht voor de manier waarop in situaties geëscaleerd kan worden om te voorkomen dat het te lang mis gaat. Hoe zorg je ervoor dat je de relatie in tact houdt zonder dat je vergeet te escaleren? Hoe kun je bij de keuzes die je als ouder soms moet maken, zorgen dat je anderen laat escaleren, waardoor je zelf als ouder buiten schot blijft. 

Contact

Naast het werk dat er deze middag verricht werd, was er ook tijd om elkaar te ontmoeten. De betreffende ouders hebben vaak te maken met intensieve thuistaken en mede daardoor beperkt het contact met andere ouders zich vaak tot online-contacten. Sommige ouders kenden elkaar al wel van die online-contacten, maar troffen elkaar in Utrecht voor het eerst in levende lijve. 

Vervolg

Deze middag krijgt een vervolg. Vanuit de organisatie van deze middag (Ouders & Onderwijs samen met Gedragswerk) wordt binnen een maand een vervolg voorgesteld. Met een aantal vragen vanuit deze middag zijn we al aan de slag. Daarnaast wordt, aan de hand van de input van de ouders, een verslag gemaakt van de bevindingen. 

Interesse?

Voor vragen over de lansbrekers, deze middag of het vervolg kunt u zich richten tot Mark Weghorst (mark.weghorst@oudersonderwijs.nl). 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?