Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Durf te vragen! Maatwerk in onderwijs

  • Mark Weghorst
  • Nieuws
Durf te vragen! Maatwerk in onderwijs

Een extra vak? Een vak op een hoger niveau afronden? Door omstandigheden een tijdje gedeeltelijk naar school en gedeeltelijk op een andere locatie onderwijs volgen? Er zijn veel mogelijkheden in het onderwijs waar niet iedereen van op de hoogte is. Dat geldt voor ouders, maar soms ook voor scholen. Het helpt daarom om bij de school om de mogelijkheden te vragen en daar samen goed onderzoek naar te doen. 

Durf te vragen: een voorbeeld

Een vader belt over zijn zoon in groep 7. Er is een voorlopig schooladvies gegeven en er zijn ook scholen genoemd. Vader is het hier niet mee eens. Zijn oudere dochter deed ervaring op met deze scholen en er is weinig vertrouwen dat zijn zoon het daar beter zal doen. We adviseren vader om opnieuw met school in gesprek te gaan over de alternatieven. Hij zal zijn bedenkingen bespreekbaar maken en in het telefonisch bespreken we met hem alvast wat alternatieven die hij kan inbrengen. Alternatieven die niet meteen tot rechten leiden, maar die het onderzoeken waard zijn. 

Vader belt een paar dagen later terug. Hij heeft een overleg georganiseerd waarin een andere school die zijn zoon wil ondersteunen mee gaat kijken naar praktische oplossingen die goed passen bij zijn zoon. Vanuit de onderwijskant schuiven de goede mensen aan tafel om te kijken naar de uitvoering van een passend aanbod. Allemaal doordat vader de goede vragen stelde. 

Wettelijke mogelijkheden

Er zijn inmiddels verschillende wettelijke mogelijkheden. Per 1 augustus 2018 komt daar de mogelijkheid bij voor kinderen in het reguliere onderwijs om tijdelijk het onderwijs (gedeeltelijk) op een andere plek te laten plaatsvinden. Daarvoor wordt de wet aangepast. 

Het uitgangspunt van het onderwijs is dat alle kinderen naar school gaan. Soms kunnen kinderen echter, vanwege psychische of lichamelijke beperkingen, tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die op school zoveel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen, kinderen die vanwege hun behandeling in de zorg tijdelijk minder onderwijs kunnen volgen, of kinderen die door fysieke problemen niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Voor kinderen in het regulier onderwijs die vanwege een lichamelijke of psychische reden tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, wordt het mogelijk om af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en onderwijs te volgen op een andere plek dan de school.

Stap voor stap naar passend onderwijs

De wettelijke mogelijkheden gaan "achter de praktijk" aan. Dat betekent dat er binnen scholen al meer mogelijk is en dat het daarom soms nodig is om de wet echt aan te passen. Dat gebeurt met de wetswijziging per 1 augustus 2018 ook en zal in de toekomst, met een veranderende praktijk ook weer gebeuren. Scholen veranderen als er een behoefte is om het anders te doen. Ouders en kinderen spelen daarin een belangrijke rol. Als zij hun vragen stellen en open het overleg met school hierover aangaan, blijkt er soms veel mogelijk. Soms weten scholen zelf (nog) niet dat er mogelijkheden zijn. Het is dan altijd goed om de school actief te helpen zoeken naar goede voorbeelden en vergelijkbare mogelijkheden. Een goede verstandhouding met de school helpt hier bij. 

Advies?

Wilt u overleg over deze mogelijkheden? Of wilt u advies over hoe u het gesprek met school aan kunt gaan? Bel dan op werkdagen tussen 10:00 - 15:00 uur naar Ouders & Onderwijs (0800-5010) of stel uw vraag via de mail: vraag@oudersonderwijs.nl. We denken graag met u mee!

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?