Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Eindtoets wordt weer onderdeel van schooladvies

  • Nieuws
Eindtoets wordt weer onderdeel van schooladvies

Leerlingen krijgen in februari het schooladvies. Het schooladvies wordt gegeven voordat de leerling in april of mei de eindtoets maakt. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen de volgorde omdraaien. Groep 8 leerlingen moeten het schooladvies pas krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Ouders & Onderwijs is het eens met dit plan.

Coalitie wil schooladvies groep 8 na de eindtoets

Leerlingen van groep 8 moeten hun schooladvies pas krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Nu is de volgorde andersom en hebben kinderen geen gelijke kansen. Dat vinden de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie. (Bron: NOS.nl)

Ouders & Onderwijs onderschrijft dit standpunt.

Gelijke kansen voor een passend schooladvies

Leerlingen uit groep 8 ontvangen in februari het schooladvies. Zodra zij dit advies ontvangen moeten zij zich inschrijven voor de middelbare school. De eindtoets volgt pas in april of mei en dat is na de inschrijving op de middelbare school. Als de leerling beter scoort op de eindtoets dan verwacht moet het schooladvies worden heroverwogen. De heroverweging van het schooladvies geldt dus alleen bij het behalen van een hogere score. Het schooladvies mag nooit naar beneden bijgesteld worden en in het belang van de leerling moet dit zo blijven.

In de praktijk worden de schooladviezen echter niet vaak bijgesteld na de eindtoets. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat jaarlijks 8 procent van de adviezen verandert. Volgens het Ministerie van Onderwijs scoort op de eindtoets ieder jaar 34 procent van de leerlingen hoger dan het advies. In die gevallen wordt slechts bij een kwart van de leerlingen het advies daadwerkelijk bijgesteld.

Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat leerlingen met lager opgeleide ouders vaak een lager schooladvies krijgen. Hun adviezen worden ook minder vaak bijgesteld. Deze leerlingen komen in het voortgezet onderwijs op een lager niveau binnen en stappen vaker over naar een (nog) lager opleidingsniveau dan even goed presterende medeleerlingen met hoogopgeleide ouders.

Door het schooladvies van de leerkracht pas af te gegeven na de eindtoets krijgen alle leerlingen een eerlijke kans voor een passend schooladvies. De leerkracht stelt eerst een advies op, dit advies wordt gecheckt met de eindtoets en daarna krijgen alle leerlingen gelijktijdig een definitief advies. Maar er zijn nog meer voordelen.

Inschrijven voor een middelbare school

Leerlingen waarvan het schooladvies wordt bijgesteld lopen tegen praktische problemen aan. Op dit moment houden scholen onvoldoende vrije plaatsen voor leerlingen die een naar boven bijgesteld advies krijgen. De klassen zijn al vol, of een kind moet naar een hele andere school om toch op het aangepaste niveau geplaatst te kunnen worden. Door het schooladvies van de leerkracht pas af te gegeven na de eindtoets krijgen alle leerlingen een eerlijke en gelijke kans bij de inschrijving voor de middelbare school.

Oordeel leraar moet leidend zijn

De meerderheid van de ouders hecht meer waarde aan het advies van de leerkracht dan aan de toets. Dat blijkt uit onderzoek onder ouders in het Landelijk Ouderpanel. Daarom is het belangrijk dat het advies van de leerkracht bepalend blijft voor het schooladvies. De leerkracht kan de uitslag van de eindtoets gebruiken om nog eens kritisch naar het eigen advies te kijken.

Onderzoek Landelijk Ouderpanel

Over het algemeen zijn ouders tevreden over het schooladvies en de plaatsing van hun kinderen op de middelbare school. Dit blijkt uit een peiling van het Landelijk Ouderpanel, gehouden in november 2018.

Ruim 80% van de ouders en 84% van de kinderen is achteraf tevreden over de brugklas waarin de kinderen terecht zijn gekomen. Dit is een hoog percentage, wat erop duidt dat in veel gevallen de totstandkoming van het schooladvies leidt tot een gewenste keuze voor een middelbare school. Deze cijfers betekenen desalniettemin dat in iedere klas van 30 leerlingen er 5 tot 6 leerlingen niet op hun plek zitten.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?