En de winnaar is.....

  • Marieke Boon
  • Nieuws
En de winnaar is.....

Met € 500 kunnen wij als MR voor de ouders van de school...
Dat was de vraag die we stelden aan medezeggenschapsraden op het WMS-congres en uit ons netwerk MR

Uit de inzendingen viel ons op dat er goed gekeken wordt naar nieuwe digitale vormen om met ouders in contact te zijn. Zo gaat een MR een online platform maken om een digitale reageerruimte te hebben voor alle ouders van de school en vlogt een andere MR over de vergaderingen. Ook was er een aantal inzendingen voor het organiseren van een informatie-avond of een klankbordgroep.  

Uit alle inzendingen is de winnaar: IKC De Schakel. Deze MR start op 1 januari 2018. Het bedrag gaan ze gebruiken bij de raadsvorming van hun IKC en de voor hen nieuwe samenwerking en invulling van medezeggenschap met ouders.

Reactie van de winnaar: "De medezeggenschap bij een IKC is meer dan een MR. Met de ouders willen we een positieve start maken zodat ze goed betrokken zijn bij onze raad." 

Bedankt alle deelnemers voor jullie goede ideeën!

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?