Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Extra geld voor versterking medezeggenschap op school

  • Kaja Sariwating
  • Nieuws

Wilt u met uw bestuurder een goede start maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16? Het ministerie van OCW stelt extra geld beschikbaar om medezeggenschap op scholen te versterken. Hierdoor kunnen medezeggenschapsraden zich gratis opgeven voor een 4-uur durende training op school. Doe nieuwe ideeën op en ga het nieuwe schooljaar goed van start. Maak gebruik van de expertise van ervaren trainers. 

Samen sterk in medezeggenschap
Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor concrete voorbeelden, zoals het maken van een goed jaarplan, haalbaar werkplan of realistisch vergaderschema. Daarnaast blijft er natuurlijk ruimte over voor vragen over de wetgeving, schoolbeleid, communicatie en het formuleren van ambities. In het tweede deel van bijeenkomst vindt een gesprek plaats met de bestuurder om over elkaars ambities te spreken.

Voorwaarden en aanmelding
- De bijeenkomst vindt plaats tussen 1 mei 2015 en 1 november 2015.
- Het merendeel van de MR-leden is hierbij aanwezig.
- Het bevoegd gezag (of een vertegenwoordiger) is in het tweede deel van de training beschikbaar.

Medezeggenschap is op elke school anders ingevuld. Ter voorbereiding op de bijeenkomst spreekt de trainer met de MR af wel thema’s er spelen op school. Via het Aanvraagformulier Quickstart Medezeggenschap kan de MR zich aanmelden tot 1 oktober 2015.
 
De bijeenkomsten zijn onderdeel van het project Versterking Medezeggenschap van de onderwijs- en ouderorganisaties. Meer informatie daarover vindt u hier.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?