Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Fusietoets verdwijnt

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws

Het kabinet schaft het kabinet de fusietoets af. Fusie-effectrapportage, ouderraadpleging en instemmingsbevoegdheid van de MR blijven bestaan. 

Fusies in het funderend onderwijs

Een fusie van scholen is een complex en langdurig proces. De scholen doorlopen veel stappen. Er is een ouderraadpleging nodig, instemming van de medezeggenschapsraad, een fusie-effectrapportage en in de meeste gevallen een fusietoets. Dat maakt het proces kwetsbaar. Niet alle scholen die willen fuseren, slagen daar ook in. Scholen zoeken naar alternatieve samenwerkingsvormen die eenvoudiger te realiseren zijn, zoals het vormen van een personele unie, een coöperatie of een holding.

Fusies makkelijker maken

Wanneer scholen fusieren, heeft dat gevolgen voor ouders, leerlingen en personeel. Een fusie is alleen succesvol wanneer er draagvlak bestaat. Het kabinet vindt het daarom belangrijk het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad, de ouderraadpleging en de fusie-effectrapportage te behouden. Betrokkenheid van de medezeggenschap waarborgt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel. De ouderraadpleging geeft alle ouders een stem en de fusie-effectrapportage geeft bijvoorbeeld ook gemeenten een rol. Zo beslist de gemeenschap mee over de toekomst van haar school. Om het scholen makkelijker te maken om samen goed onderwijs te verzorgen, gaat het kabinet de fusietoets schrappen.

Voorlopig een lichte fusietoets

Het afschaffen van de fusietoets vraagt een wetswijziging. De wetswijziging gaat naar verwachting begin 2020 in. In de tussentijd wil het kabinet dat er alleen een lichte fusietoets wordt uitgevoerd. Deze procedurele toets wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs. Voorgenomen fusies hebben dan geen (inhoudelijk) advies meer nodig van een onafhankelijke adviescommissie. De lichte toets kan binnen vier weken worden uitgevoerd.

Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

Vanaf dit jaar zet de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs landelijk in. Het aantal scholen dat te maken heeft met leerlingendalilng was 38% en neemt volgend jaar toe tot 82%. De leerlingendaling verschilt sterk per regio. In sommige regio's loopt deze op tot wel 30%. Dit heeft impact op de scholen. Eerder hebben basischolen te maken gehad met deze leerlingendaling.

Als een gevolg van de leerlingendaling zullen (afdelingen van) scholen soms moeten sluiten, fuseren, of op andere manieren samenwerken. Het is belangrijk dat scholen samenwerken om een goed en dekkend aanbod in de regio overeind te houden. 

Deskundig advies over een fusie

De medezeggenschapsraden mogen onafhankelijk, deskundig advies inwinnen over een voorgenomen fusie. Dit is sinds kort wettelijk verankerd. Nu nog vervult de Commissie Fusietoets Onderwijs een adviserende rol voor de medezeggenschapsraden. Omdat de wet inmiddels in een ondersteuning voor de medezeggenschapsraden voorziet, ziet het kabinet geen aanleiding meer om deze adviesrol daarnaast nog bij het CFTO te beleggen. Daarom vervalt de adviserende taak van het CFTO per 1 januari 2019.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?