Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Geld voor verlagen werkdruk: staking gaat door

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Basisscholen krijgen extra geld om de werkdruk aan te pakken. Dat geld kunnen ze naar eigen inzicht besteden. Daarmee kunnen scholen zelf aan de slag om de werkdruk van de leerkrachten te verminderen. Een belangrijk doel van de acties in het basisonderwijs is bereikt. Toch gaan de stakingen door.

Op vrijdag 9 februari tekenenden minister Slob en het PO-Front hierover een akkoord. Met het akkoord komt het extra geld voor de bestrijding van de werkdruk eerder beschikbaar voor scholen en schoolbesturen. Dat is goed nieuws voor schoolteams en leerlingen. Basisscholen krijgen met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen extra om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen. Voor een gemiddelde school betekent dit dat ze volgend schooljaar circa 35.000 euro extra krijgt, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.

Met de schoolteams

Alle partijen in het PO-Front – PO-Raad, AVS, PO in Actie, Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv – zijn het met minister Slob eens dat de werkdruk zoveel mogelijk op schoolniveau moet worden aangepakt. In het akkoord hebben zij daarom afgesproken dat schoolteams het gesprek over werkdruk voeren. Met dat gesprek wordt duidelijk waar de leraren werkdruk ervaren en wat eraan gedaan kan worden. Het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad (P-MR) heeft vervolgens instemmingsrecht op het plan dat de schoolleider en het schoolbestuur samen maken over de besteding van het extra geld.

Vervolg stakingen

Dit akkoord betekent niet dat de stakingen van de baan zijn. De eis voor meer salaris blijft overeind. Het kabinet heeft 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor hogere salarissen maar dat is niet genoeg. De werkgevers en vakbonden praten nu over het salaris in de nieuwe cao. Op 14 februari staken de scholen in Friesland, Groningen en Drenthe en op 14 maart volgen de scholen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. 

Ouders steunen staking

De scholen kunnen opnieuw rekenen op flinke steun van ouders. Zeven van de tien ouders steunen nieuwe acties, twee derde steunt de nieuwe stakingsdag. Dat blijkt uit onze peiling onder 1.871 ouders met kinderen in het primair onderwijs. Een groot deel van de ouders die de staking niet steunen (meer dan een derde), heeft wel begrip voor de huidige situatie van leraren in het basisonderwijs. De werkdruk vinden ouders een betere reden om te staken dan een hoger salaris. Deze mening van ouders is in kaart gebracht vóór het werkdrukakkoord van 9 februari. De peiling had een looptijd van 30 januari tot en met 8 februari 2018. 

Ouders over goed onderwijs en tekort aan leraren

Opvallend is dat van de ouders die aangeven dat een nieuwe stakingsdag niet nodig is een derde als belangrijkste reden aangeeft dat leerlingen hiervan de dupe worden. Ouders maken zich zorgen over de vele lesuitval van de afgelopen tijd, die ook oploopt doordat scholen leerlingen naar huis sturen bij ziekte van de leerkracht en de stakingsdagen. Twee derde van de ouders staat positief tegenover andere acties dan staken om zo de kinderen minder te benadelen. Zeven van de tien ouders zijn bereid om met de school van hun kind mee te doen aan deze andere acties.

Samen met de PO-Raad organiseert Ouders & Onderwijs een gesprek tussen schoolleiders en ouders. Hoe kunnen we met elkaar blijven zorgen voor goed onderwijs in tijden van tekort aan leraren. Hier ook aan deelnemen? Meld je aan. 
 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?