Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gezondheid bevorderen op school werpt vruchten af

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteerde begin mei een onderzoek over de verwachting rond ernstig overgewicht in Europa. Voor de meeste landen wordt een groei van het percentage te dikke mensen verwacht, behalve voor Nederland. Mede door de aandacht voor gezondheid op school is er een daling te zien in het percentage kinderen met overgewicht in Nederland.

Cijfers
In bijna alle Europese landen neemt het aantal mensen met overgewicht volgens de WHO de komende vijftien jaar fors toe. Nederland vormt een positieve uitzondering op die regel. In 2010 was hier 54 procent van de mannen te dik, in 2030 zal dat minder dan de helft zijn. Het percentage Nederlandse mannen met obesitas zal van 10 naar 8 procent dalen. Bij Nederlandse vrouwen verwacht de WHO een afname van 13 naar 9 procent. Vanuit verschillende onderzoeken in Nederland zelf, blijkt dat er de laatste jaren bij kinderen sprake is van een voorzichtige daling van het percentage kinderen met overgewicht.

Verklaring
Volgens hoogleraar Voeding en Gezondheid, Jaap Seidell, is de daling van overgewicht bij kinderen te danken aan een goed beleid. Scholen, gemeenten en kinderopvang werken steeds beter samen aan het stimuleren van gezonder eten en meer bewegen. “Het voorkomen van overgewicht bij kinderen is al sinds de jaren '90 een prioriteit geweest van alle kabinetten.” In de media en op school is veel aandacht voor gezonde leefstijl. Ouders en kinderen pakken dit steeds beter op. Meer ouders geven een ‘gezonde broodtrommel’ mee naar school, kinderen drinken op school vaker water in plaats van frisdrank en via de medezeggenschapsraad komt het thema gezondheid steeds vaker op de agenda. Bovendien worden er sportactiviteiten georganiseerd zowel binnen als buiten school en kinderopvang.
Ook het Voedingscentrum stelt dat deze strategie werkt. “Programma's voor gezonde schoolkantines, de groeiende aandacht voor gezond eten in de media: het werpt zijn vruchten af”, zegt woordvoerster Astrid Postma. Volgens hoogleraar Gezondheidswetenschappen Martijn Katan heeft de gezondheid van Nederland ook te maken met het fietsen. In geen enkel land wordt zoveel gefietst als in Nederland. Met fietsen wordt ongemerkt veel energie verbruikt.

Volhouden
Dat obesitas in Nederland een minder groot probleem is dan in de buurlanden, is geen reden om achterover te leunen, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "De helft van de Nederlanders kampt met overgewicht," zegt woordvoerder Matthijs van den Berg. ,,Dat vergroot de kans op chronische aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziektes. Om de volksgezondheid te verbeteren, is aan overgewicht nog heel veel werk te doen."

bron: Nationale Onderwijsgids

Ouders en school
Duidelijke en breedgedragen afspraken rond gezondheid op school, in het bijzonder voor de broodtrommel, pauzehapjes , traktaties en de kantine zijn doorgaans bepalend voor een succesvolle aanpak van gezondheid op school. Een gesprek tussen ouders, leerlingen en school over wat wenselijk en haalbaar is, kan het vertrekpunt zijn voor een volgende stap naar beleid en afspraken. Als ouders, leerlingen en school zich samen verantwoordelijk voelen en zijn, kan gezondheid op school nog meer ingang vinden. De medezeggenschapsraad van de school kan invloed uitoefenen op het gezondheidsbeleid van de school door wel of niet in te stemmen met het vaststellen of wijzigen van regels op dit gebied.

Ouders & Onderwijs hoort graag meer praktische voorbeelden van ouders over samenwerking tussen ouders, leerlingen en school voor de gezondheid van hun kinderen. Dit hoeft zich niet te beperken tot de school, maar kan zich uitstrekken tot allerlei initiatieven van samenwerking in de omgeving van ouders en school. Wilt u graag met uw goede voorbeeld in onze Update Ouders en Onderwijs of uw voorbeeld delen in een filmpje? Stuur dan een mailtje aan arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl. of gebruik onderstaand formulier. Liever bellen? Ouders & Onderwijs is op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 kosteloos bereikbaar via 0800-5010. Ook voor al uw andere vragen over onderwijs.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld