Haagse peuters naar school

VoorschoolBasisschool
  • Lotte Cats
  • Nieuws
Haagse peuters naar school

Al langer wordt gesproken over het verlagen van de leeftijd waarop kinderen naar school gaan. In de Haagse Schilderswijk start nu een pilot waarbij voor peuters van 2.5 jaar al naar school gaan. Op de Van Ostadeschool start in oktober een peutergroep. Het onderwijs is spelenderwijs en sluit aan op de manier van lesgeven op de basisschool.

Voorschool

Haagse kinderen die niet naar de kinderopvang gaan kunnen naar de voorschool als ze 2.5 jaar zijn. Deze voorschool is bedoeld om onderwijsachterstanden weg te werken door kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs alvast voor te bereiden op de basisschool. De Van Ostadeschool vindt dat de voorscholen goed werk doen, maar denkt dat het beter kan. Directeur Grunsch ziet de soepelere overgang als groot voordeel. Doordat de school het 'onderwijs' in eigen hand heeft, worden kinderen klaargestoomd voor groep 1 op een manier die past bij de school.

Spelenderwijs

De school zegt nadrukkelijk geen onderwijs te willen geven door kinderen al te leren schrijven of rekenen. Er staan geen tafeltjes in het lokaal en er is tijd om te spelen. Directeur Grunsch zegt zich vooral te richten op zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Kinderen leren zelf hun jas aandoen en doen spelletjes om hun grove motoriek te verbeteren. Door het taalaanbod van de twee leerkrachten op de groep van maximaal 16 peuters verwacht hij dat de taalvaardigheid ook verbetert.

Ouders betrekken

Voor het wegwerken van onderwijsachterstanden is het essentieel dat ouders ook thuis met hun kind bezig zijn. Het gaat dan om voorlezen, maar ook om samen spelen. Directeur Grunsch zegt het betrekken van ouders erg belangrijk te vinden. Hij wil ouders leren om met hun kinderen thuis te spelen, zodat dit de ontwikkeling ten goede komt. Elke ochtend start de groep met een spel, waarbij de ouders meespelen. Grunsch hoopt dat dit ouders activeert om ook thuis met hun kind te spelen en te praten. 

De regels

De Van Ostadeschool kreeg speciale ontheffing van het ministerie om de peutergroep te kunnen starten. Wel moet de school voldoen aan de regels die gelden voor de kinderopvang, zoals bijvoorbeeld veiligheidsstrips bij de deur en het vierogenprincipe. Ze krijgen dan 4 tot 5 ochtenden per week les. In de gemeente Den Haag praten ze al langer over het 'leerrecht' voor kinderen vanaf 2.5 jaar en zijn ze gestart met een pilot regelvrije scholen. Deze school maakt daar onderdeel van uit. Het geld voor de komende drie jaar komt uit de Haagse Educatieve Agenda. Daarna wordt opnieuw gekeken of en hoe het initiatief zich verder kan ontwikkelen.

Reacties en ervaringen

Wat vindt u van het initiatief? Heeft u ervaringen met of ideeën over onderwijs aan 2 jarigen? Ouders & Onderwijs is daar erg benieuwd naar. U kunt deze mailen naar informatie@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?