Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

'Handreiking zorg en onderwijs' van ministerie van OCW

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws

Het ministerie van Onderwijs heeft een handreiking zorg en onderwijs uitgebracht. Het document is een eerste stap om alle betrokken partijen van informatie te voorzien over dit complexe onderwerp. Ieder(in) en de BOSK vinden dat de handreiking nog concreter kan en vragen om een handreiking voor ouders waarmee ouders zich goed kunnen voorbereiden op het voeren van het gesprek over zorg en ondersteuning in school. Ouders &Onderwijs ondersteunt deze mening van Ieder(in) en Bosk en heeft aangeboden mee te willen werken aan deze concerete handreiking voor ouders. 

Extra zorg tijdens schooluren

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun kind hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Soms heeft een leerling ook begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig tijdens de onderwijsuren. Deze zorg wordt sinds 1 januari 2015 vergoed op basis van de Jeugdwet, de gewijzigde Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is belangrijk om de zorg en ondersteuning thuis en tijdens onderwijstijd samen aan te pakken. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijs-zorgarrangement. Dit houdt in dat ouders in gesprek gaan met de school en partijen die betrokken zijn bij de levering van zorg (gemeente, zorgaanbieder), over wat de leerling nodig heeft, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie wat uitvoert.

Stappenplen
In de handreiking worden de verschillende zorgwetten toegelicht en wordt in een stappenplan omschreven hoe passende zorg en ondersteuning tijdens onderwijstijd kan worden bereikt. Voor Ieder(in) en de BOSK, die betrokken waren bij de totstandkoming van de handreiking, kan ze nog meer op ouders worden toegespitst. Zij willen dat er echt een goede gesprekshandleiding voor ouders komt, zodat ze een volwaardige gesprekspartner voor de school kunnen zijn.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld