Helft eindtoetsen groep 8 digitaal en adaptief

eindtoetsBasisschooladviesCvTEadaptief
 • Arline Spierenburg
 • Nieuws

Inmiddels is de helft van het aanbod van eindtoetsen groep 8 ‘digitaal en adaptief’. Wat betekent dat en welke andere vormen zijn er?

Op papier, digitaal of digitaal én adaptief

Alle eindtoetsen hebben dezelfde functie: laten zien wat een leerling op het gebied van taal en rekenen aan het einde van de basisschool kan. Dat geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste past.
Toch zijn er ook verschillen tussen de zes eindtoetsen, onder andere in de manier van afnemen. De Centrale Eindtoets heeft vanaf 2017-2018 een papieren versie én een digitaal en adaptieve versie. Daarmee is de helft van de eindtoetsen inmiddels digitaal en adaptief af te nemen. 
De verschillende vormen zijn:

 • op papier: leerlingen maken dezelfde eindtoets op papier
 • digitaal: leerlingen maken allemaal dezelfde eindtoets op de computer;
 • digitaal en adaptief: leerlingen maken de eindtoets op de computer. Tijdens het maken, past de toets zich automatisch aan het individuele niveau van de leerling aan. Gaat het (erg) goed, dan krijgt een leerling moeilijkere vragen. Gaat het minder goed, dan worden de vragen makkelijker. Zo krijgt elke leerling een eindtoets op maat. 

Overzicht eindtoetsen en verschillende vormen

Alle leerlingen in groep 8 zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om een eindtoets te maken. Naast de Centrale Eindtoets, die in opdracht van het College voor Toetsen en Examens door Cito wordt gemaakt, zijn er nog vijf andere eindtoetsen. Scholen kunnen kiezen voor:

Elke school kiest voor één van de zes eindtoetsen. Als de school eenmaal gekozen heeft, maken alle leerlingen van de school dezelfde eindtoets. De medezeggenschapsraad praat mee bij de keuze voor één van de zes eindtoetsen.

  Vragen en reacties

  Vragen over bovenstaande of over schooladvies, eindtoets of toelating? Kijk voor meer informatie op onze site. Antwoord niet gevonden? Stel dan uw vraag via vraag@oudersonderwijs.nl of bel kosteloos op schooldagen met 0800 - 5010 tussen 10.00 - 15.00.  

  Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

  Praat mee

  * = Verplicht veld