Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Het nieuwe schooljaar begint; wie gaat wat betalen?

  • Sjoerd van Geffen
  • Nieuws
Het nieuwe schooljaar begint; wie gaat wat betalen?

Bij de start van het schooljaar informeert school u over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders & Onderwijs krijgt daar veel vragen over. Wie betaalt wat?

Uitgangspunt: gratis onderwijs

Uitgangspunt is dat kinderen in Nederland naar de basisschool en middelbare school van hun voorkeur kunnen, ongeacht wat hun ouders verdienen. Onderwijs is daarom kostenloos voor leerlingen en hun ouders. Scholen ontvangen geld van de overheid om het onderwijs te betalen. Toch wordt u aan het begin van het schooljaar gevraagd om geld en om schoolspullen voor uw kinderen te kopen. Hoe zit dat?

Welke schoolspullen moeten ouders zelf kopen?

De spullen die uw kind nodig heeft om het onderwijs te volgen moet de school altijd beschikbaar stellen. Welke spullen heeft uw kind nodig om het onderwijs te volgen? Schoolboeken bijvoorbeeld. De school krijgt hiervoor namelijk al geld van de overheid.

Anders is het voor de spullen die langer meegaan en een sterk persoonlijk karakter hebben. Zoals bijvoorbeeld gymkleren, een atlas, woordenboeken of een rekenmachine. Deze schoolspullen komen voor rekening van de ouders.

Digitale leermiddelen

En digitale leermiddelen dan? Steeds meer scholen stappen over op het gebruik van laptops en tablets. Scholen die digitale leermiddelen invoeren, horen te weten dat ze daar zelf de bekostiging voor moeten regelen. De kosten horen niet afgewenteld te worden op ouders. Als school alleen digitale leermiddelen gebruikt, mag school van ouders wel verwachten dat ze zorgen voor een manier waarop die digitale lesmiddelen opgeslagen worden (b.v. een tablet of laptop). Van papieren schoolboeken wordt immers ook verwacht dat ze ordentelijk tussen school en huis vervoerd worden in een rugzak of boekentas. Wanneer school de keuze van de 'digitale tas' niet vrij laat, is het aan de school om de digitale leermiddelen beschikbaar te stellen. U moet dus wel zelf kunnen kiezen welke laptop of tablet u koopt. School doet er goed aan ouders geen buitenproportionele bijdrage van ouders te verwachten om te voorkomen dat ouders en leerlingen hierdoor geen toegang meer hebben tot de school van hun voorkeur.

Uitsluiting ongewenst

Scholen mogen ouders vragen vrijwillig bij te dragen aan de school. Basisscholen vragen gemiddeld € 45 per kind per jaar aan vrijwillige ouderbijdrage. Middelbare scholen vragen meestal een hoger bedrag. Met de opbrengsten kunnen scholen iets extra's doen. Niet iedereen kan of wil de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Als de ouders niet betalen, mag school een leerling uitsluiten van activiteiten die niet bij het lesprogramma horen. Zo zijn er scholen die leerlingen uitsluit van de Sinterklaasviering of een uitje. Ouders & Onderwijs vindt uitsluiting ongewenst. Aan een kind moet niet te zien zijn of zijn ouders de vrijwillige bijdrage kunnen of willen betalen.

Schoolgeld

Een school mag schoolgeld vragen voor leerlingen die een bijzondere schoolvariant willen volgen, zoals tweetalig onderwijs. Er worden dan namelijk kosten gemaakt voor bijvoorbeeld scholing van docenten en excursies die de overheid niet vergoedt. De school moet dan ook een - kostenloze! - variant aanbieden zodat leerlingen wel op die school terecht kunnen zonder dat hun ouders daarvoor hoeven te betalen. 

Heeft u nog vragen? Bel op werkdagen tussen 10.00 en15.00 met Ouders & Onderwijs of lees verder op onze website over de vrijwillige ouderbijdrage, kosten voor digitale leermiddelen en de rol van de medezeggenschapsraad. Lees ook meer over de schoolkosten op het mbo.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?