Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Hoe de MR ouders kan bereiken

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Hoe de MR ouders kan bereiken

Op 7 november 2018 vond het WMS congres plaats met als thema 'contact met de achterban'. Ook dit jaar werd het congres weer goed bezocht. Ouders & Onderwijs was van de partij en verzorgde drie workshops. Kon u er niet bij zijn? Wij praten u bij over belangrijkste uitkomsten van het congres en onze workshops.

Extra aandacht voor medezeggenschap

Minister Slob van onderwijs opende het congres. Hij benadrukte dat hij de rol van de medezeggenschap heel belangrijk vindt. Meer transparantie en goede informatie over het beleid en de financiën vindt hij hard nodig. Om medezeggenschapsraden extra te ondersteunen heeft hij toegezegd het project Versterking medezeggenschap nog minimaal een jaar door te laten lopen. Goed nieuws voor medezeggenschapsraden die nog wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Workshops Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs was met een stand aanwezig op het congres. Veel ouders, leerkrachten en schooldirecteuren wisten ons te vinden met hun vragen of om even kennis te maken. De informatie, tasjes, pennen en een boekje vol tips gingen als warme broodjes. Daarnaast gaven onze adviseurs drie workshops: over betrokken ouders, het promoten van de verkiezingen en de ouderraadpleging. Ook deze waren druk bezocht en er vond volop uitwisseling plaats.

Betrek ouders bij de MR

Ouders zijn betrokken bij hun kind en daarmee ook bij de school. Ze zijn bovendien graag bereid hun steentje bij te dragen. Maar hoe kunt u ouders inzetten en bij de MR betrekken? Ons advies is: zet ouders in op hun expertise en hou rekening met hun kennis en mogelijkheden. Werkt een ouder in de bouw? Vraag die dan om mee te denken over isolatie van het schoolpand. Lukt dat niet tijdens schooluren? Nodig de ouder dan apart uit voor (een deel van) de vergadering of vorm een klankbordgroep over een bepaald onderwerp. Wees bovendien zichtbaar voor ouders en maak duidelijk wat er speelt en waarbij ouders kunnen helpen.

Verkiezingen voor ouders

Het is vaak lastig om ouders voor de MR te vinden. Hoe krijg je ouders enthousiast? En waarom zouden ze eigenlijk in de MR moeten willen? Daarover ontstond een rijke uitwisseling tussen de deelnemers. De eerste stap is om zichtbaar te zijn. De meeste ouders zijn niet bekend met de MR of wat daar besproken wordt. Wees transparant en helder over wat u doet en waarom dat belangrijk is. Schenk koffie op de eerste schooldag en vertel ouders over uw werkzaamheden en behaalde successen. Juist wanneer u in gesprek blijft is de drempel voor ouders lager. Communiceer met ouders en doe dat via verschillende kanalen: praat met elkaar op ouderavonden, peil de mening van ouders via digitale enquêtes en nodig ze uit voor vergaderingen of klankbordgroepen. Alleen een column in de nieuwsbrief is vaak niet genoeg. Als er al warm contact is, is de stap naar de MR een stuk kleiner.

Geen standaard formule

Tijdens de workshops wisselden vooral ouders hun tips uit over wat wel en niet werkt. Sommige MR'en lukt het goed om ouders te betrekken of om ouders voor de MR te werven, maar vaak loopt het contact met ouders moeizaam. Een ouder benoemt dat ook de cultuur van de school belangrijk is in de aanpak. Welke uitgangspunten en visie hebben ouders en school over samenwerking? Is daar bij de start op school over gesproken? Daar is geen standaard formule voor. Er zit dus niets anders op dan te experimenteren. Want wat op de ene school werkt, werkt op een andere school misschien helemaal niet.

Ouderraadpleging

Onder sommige omstandigheden is de ouderraadpleging verplicht. Toch is juist een ouderraadpleging een mooie manier om in contact te blijven met ouders. Dat ouders in de MR enthousiast worden van het idee bleek uit de grote interesse voor de workshop. Het onderwerp leeft. Ouders zijn op zoek naar manieren om de ouderraadpleging in te zetten. Het biedt een kans om bepaalde onderwerpen goed uit te vragen en bovendien te laten zien waar de MR mee bezig is. Tegelijkertijd is het ook niet zinvol om voor elk agendapunt een digitale enquête uit te schrijven. Wanneer wel en wanneer niet? Dat bracht de discussie behoorlijk op gang. Ook hier blijkt: kijk naar de behoefte van ouders. Welke signalen komen binnen en wat hoort u in de wandelgangen. Sluit daar op aan. In de workshop gaven we een aantal tips:

  • Maak een stappenplan en een tijdspad.
  • Spreek goed af wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering.
  • Bekijk de uitkomsten goed. Geven ouders met een kind in groep 8 een heel ander antwoord dan de rest van de school? Dan kunt u daar rekening mee houden.
  • Informeer ouders over het hoe en waarom van de ouderraadpleging.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?