Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Hoe ervaren ouders het basisschooladvies?

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Oproep aan ouders met kind in groep 8 

Gaat uw kind na de zomervakantie naar de middelbare school? Dan hebben u en uw kind  voor 1 maart het schooladvies voor de middelbare school ontvangen. Er is nog weinig bekend over hoe ouders en kinderen het schooladvies ervaren en hoe ze daar in de periode tussen 1 maart en de toelating tot de middelbare school mee omgaan. Bij de ene ouder komt dit advies als een verrassing. De andere ouder is dit in gezamenlijk overleg met school gegaan. Ouders & Onderwijs neemt het initiatief om samen met betrokken ouders meer inzicht over het basisschooladvies op te bouwen. Dit gaat via een online Vertelpunt voor ouders. 

Als het goed is, heeft u de afgelopen periode te maken gehad met het basisschooladvies, de aanmelding en plaatsing op een middelbare school en misschien een bijstelling van het advies als gevolgd van de eindtoets. Hoe heeft u dat ervaren? Welke gesprekken waren er? Wat was het resultaat? 
Wilt u uw uw ervaring met het schooladvies delen via ons online Vertelpunt? Ga direct naar ons Vertelpunt. Deelnemen kan anoniem en kost ongeveer 15 minuten. 

Aan het einde van het Vertelpunt kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan verder onderzoek van de verzamelde ervaringen en/of geïnformeerd  wilt worden over de resultaten. Uiteraard zullen de uitkomsten ook op de website van Ouders & Onderwijs gepubliceerd worden. Wij gebruiken deze uitkomsten ook voor gesprekken met het ministerie OCW, de Tweede Kamer en de onderwijssector. Ze leveren een belangrijke bijdrage voor onze inbreng in de evaluatie van de eindtoets en het basisschooladvies. 

Veel plezier bij gebruik van het Vertelpunt en alvast bedankt voor uw bijdrage!

Verdere verspreiding van dit bericht wordt op prijs gesteld. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?